Ομιλητές

en

Θηραίος Λευτέρης

Γενικός Ιατρός, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Γενικός Γραμματέας Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, Μέλος Εθνικού Συμβουλίου Διακυβέρνησης Ηλεκτρονικής Υγείας (Ε.Σ.Δ.Η.Υ.)

12η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Η καινοτομία στον τομέα της υγείας: μια εννοιολογική προσέγγιση
13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κατευθυντήριες οδηγίες και θεραπευτικά πρωτόκολλα στην πρωτοβάθμια φροντίδα: αλήθειες, εμπόδια και αυταπάτες,
15η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Εργαλεία ηλεκτρονικής κλινικής διακυβέρνησης και χρήση των δεδομένων υγείας
18η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Η συμβολή των καταγραφών στην τεκμηρίωση της πολιτικής υγείας
20ή
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Η σύνδεση της Δημόσιας Υγείας με την Πρωτοβάθμια Φροντίδα

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μονάδες ΠΦΥ του ΕΣΥ: Μια πρόταση οργανωτικής και λειτουργικής ανασυγκρότησης

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Επίπτωση και επιπολασμός των χρονίων νοσημάτων και κλινική διαχείριση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.