Ομιλητές

en

Ιατρού Χρήστος

Συντονιστής Διευθυντής, Νεφρολογικό Κέντρο «Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ», Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά

13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Η θεμελίωση της αναγκαιότητας για την προτεραιοποίηση της πρωτοβάθμιας φροντίδας στην εθνική πολιτική υγείας
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.