Αρχείο

Δημοφιλή Θέματα:
Μείζονα νοσήματα

11η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μυλωνά Κατερίνα
Επιπτώσεις στους προϋπολογισμούς από την εισαγωγή της φαρμακευτικής καινοτομίας
14η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τσιτλακίδης Κώστας
Η προτεραιότητα των χρόνιων νοσημάτων για τον έλεγχο του φορτίου νοσηρότητας

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κωνσταντοπούλου Θωμαϊς
Εξατομικευμένη θεραπεία: Η αξία της για ασθενείς και το σύστημα υγείας

Αναζήτηση παρουσίασης