Ομιλητές

en

Κωτσιόπουλος Γιάννης

π. Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας

1η Συνάντηση Γ’ Περίοδος
Αξιοποίηση δεδομένων υγείας ως μέσο για τεκμηριωμένη πολιτική υγείας
1η Συνάντηση
(pre-event)
Γ' Περίοδος
Συζήτηση Συνεδρίας Α΄: Πηγές χρηματοδότησης
1η Συνάντηση
(pre-event)
Γ' Περίοδος
Ομιλία: Οι ανάγκες των πολιτών στο επίκεντρο του νέου υγειονομικού χάρτη
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.