Ομιλητές

en

Κοσμίδης Μάριος

Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (Σ.Φ.Ε.Ε.), Υπεύθυνος για θέματα Ε.Ο.Π.Υ.Υ.-Λίστας Αποζημίωσης-Clawback, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Win Medica

12η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Φαρμακευτική καινοτομία – Επίδραση στη δαπάνη & στο θεραπευτικό αποτέλεσμα – Προκλήσεις & Προοπτικές
15η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μπορεί να υπάρξει εθνική πολιτική φαρμάκου σε συνθήκες οικονομικής κρίσης;
16η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Η αναπτυξιακή διάσταση του φαρμάκου
22η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Εμπόδια στην εφαρμογή μια ενιαίας φαρμακευτικής πολιτικής
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.