Ομιλητές

en

Κυριόπουλος Ηλίας

LSE Fellow in Health Economics, Department of Health Policy, London School of Economics

16η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μια εμπειρική ανάλυση της ιδιωτικής δαπάνης υγείας στην Ελλάδα
17η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μεταβολές στη δαπάνη των νοικοκυριών για την υγεία στην περίοδο της οικονομικής κρίσης
19η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Καταστροφικές δαπάνες και πτωχοποίηση των νοικοκυριών: θεωρητικές διαστάσεις και εμπειρικά ευρήματα
1η Συνάντηση Γ’ Περίοδος
Εισήγηση: Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα τα οποία πρέπει να επιλύσει μια εθνική πολιτική για το φάρμακο;
1η Συνάντηση
(pre-event)
Γ' Περίοδος
Μεταρρύθμιση και χρηματοδότηση του συστήματος υγείας: μια ιστορική προσέγγιση
1η Συνάντηση
(pre-event)
Γ' Περίοδος
Συζήτηση Συνεδρίας Α΄: Πηγές χρηματοδότησης
22η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Αποτελεί το «Σχέδιο Πισσαρίδη» τον μοχλό για την υγειονομική ανάπτυξη στη χώρα;
23η Συνάντηση (pre-event-2)
Β' Περίοδος
Συμπεριφορικές επιστήμες και δημόσια υγεία
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.