Ομιλητές

en

Λοπατατζίδης Θανάσης

Group Director of Outpatient Solutions Development


Συνάντηση
Β' Περίοδος
Παρεμβάσεις για την Αποδοτικότητα στη Φροντίδα Υγείας: Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.