Ομιλητές

en

Μπαρδής Βασίλης

Γενικός, Επιχειρησιακός και Διοικητικός Διευθυντής Ομίλου Ιατρικού Αθηνών

15η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Δυνατότητα εφαρμογής συστήματος DRGs στην Ελλάδα σε συνδυασμό με την αποτελεσματικότητα/αποδοτικότητα
19η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Η αναγκαιότητα και η συμπληρωματικότητα του ιδιωτικού τομέα στη νοσοκομειακή περίθαλψη
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.