Ομιλητές

en

Ναούμ Γιώτα

Επιστημονική Συνεργάτιδα, Ινστιτούτο Οικονομικών της Υγείας

13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τάσεις και εξελίξεις στη χρήση υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας: ποσοτικές εκτιμήσεις και ποιοτικά συμπεράσματα από τη διεθνή και εγχώρια εμπειρία
17η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Η αναζήτηση ενός βέλτιστου μείγματος στη φαρμακευτική κατανάλωση
19η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Οι προτιμήσεις των πολιτών και η χρήση των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας: ευρήματα από την έρευνα «Υγεία & Ευημερία»
20ή
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ο έλεγχος και η διαχείριση των Μειζόνων Παραγόντων Κινδύνου για την υγεία
20ή
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Αναζήτηση ομοφωνίας για τις πολιτικές στα Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.