Ομιλητές

en

Νικολόπουλος Γιώργος

Επίκουρος Καθηγητής Επιδημιολογίας και Δημόσιας Υγείας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου

18η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Στατιστικές σειρές υγείας και επιστημονική έρευνα: το παράδειγμα της HIV λοίμωξης στην Ελλάδα
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.