Ομιλητές

en

Ολλανδέζος Μάρκος

Επιστημονικός Διευθυντής Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (Π.Ε.Φ.)

11η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τα προβλήματα και οι μέθοδοι διαχείρισης της φαρμακευτικής πολιτικής
12η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Δαπάνη υγείας, φαρμακευτική δαπάνη και καινοτομία
13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
On, off και Gx: αμοιβαιότητα και “ανταγωνισμός”,
17η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Η ασφαλιστική κάλυψη της φαρμακευτικής περίθαλψης
19η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Είναι εφικτή η περιστολή της δαπάνης χωρίς επιπτώσεις στην ιατρική περίθαλψη;
1η Συνάντηση Γ’ Περίοδος
Όταν η χρηματοδότηση παρεμβαίνει στην πρόσβαση

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Φαρμακευτική πολιτική: Η αποτελεσματικότητα των φαρμακευτικών υπηρεσιών υπό το πρίσμα των περικοπών

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ποσοτικές εκτιμήσεις για τον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.