Ομιλητές

en

Παπανικολάου Νίκος

Διευθυντής ΕΣΥ Γενικής Ιατρικής, Μέλος Δ.Σ. ΕΛ.Ε.ΓΕ.ΙΑ.


Συνάντηση
Ηγούμενοι και καθοδηγούμενοι για τη βελτίωση οργανισμών και υπηρεσιών στην Υγεία
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.