Ομιλητές

en

Παππούς Γιώργος

Medical Devices Expert

14η
Συνάντηση
Βιοϊατρική τεχνολογία και καινοτομία στην υγειονομική ανάπτυξη
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.