Ομιλητές

en

Πάβη Ελπίδα

Καθηγήτρια, Κοσμήτωρ, Σχολή Δημόσιας Υγείας Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής


Συνάντηση
Διεθνείς Ταξινομήσεις στην Υγεία & τις Υπηρεσίες Υγείας
10η
Συνάντηση
Παγίδα (ιατρικής) φτώχειας: μπορούν να μη διαβούν το κατώφλι της φτώχειας οι ευάλωτοι πληθυσμοί;
16η
Συνάντηση
Η εξέλιξη της οδοντιατρικής δαπάνης την περίοδο της κρίσης: τάσεις και προκλήσεις,
17η
Συνάντηση
Προοπτική χρηματοδότηση: DRGs
23η
Συνάντηση
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Πανδημία Covid-19: ένας πρώτος απολογισμός
23η Συνάντηση (pre-event-2)
Εμβολιασμός και άλλα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας: Οι συνέπειες της πρόωρης εγκατάλειψης

Συνάντηση
...γεννηθήτω ελληνικά DRGs, και εγένετο ΚΕΝ

Συνάντηση
Αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα στην πρόληψη των χρονίων νοσημάτων
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.