Ομιλητές

en

Πρεζεράκος Παναγιώτης

Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας Υπουργείου Υγείας. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

21η
Συνάντηση
Η διαδικασία λήψης αποφάσεων κατά την περίοδο της πανδημίας της COVID-19
23η
Συνάντηση
Η συμβολή της δημόσιας υγείας στην αντιμετώπιση της πανδημίας
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.