Ομιλητές

en

Τατσιώνη Αθηνά

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

14η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Είναι η γενική ιατρική και η πρωτοβάθμια φροντίδα η κατάλληλη απάντηση για την ανάπτυξη του υγειονομικού τομέα;
18η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κριτική προσέγγιση των μεθόδων μέτρησης στην υγεία
19η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Προοπτικές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στη χώρα μας
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.