Ομιλητές

en

Τσιτλακίδης Κώστας

Στρατιωτικός Ιατρός, Καρδιολόγος, Απόφοιτος Ε.Σ.Δ.Υ.

14η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Η προτεραιότητα των χρόνιων νοσημάτων για τον έλεγχο του φορτίου νοσηρότητας
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.