Ομιλητές

en

Βουδούρης Γεράσιμος

Παθολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρώην Πρόεδρος Ε.Ο.Π.Υ.Υ.


Συνάντηση
Β' Περίοδος
Παρουσίαση του ΟΑΕΕ

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Υπάρχει προοπτική για τον ΕΟΠΥΥ;
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.