Ομιλητές

en

Χουλιάρα Έλενα

Country President Greece & Cyprus, AstraZeneca - Πρόεδρος του PhRMA Innovation Forum (PIF)

21η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Η συμβολή της διεθνούς φαρμακοβιομηχανίας στη διαχείριση της πανδημίας της COVID-19
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.