Ομιλητές

en

Φρουζής Κωνσταντίνος

Πρώην Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής, Novartis / Πρώην Πρόεδρος Σ.Φ.Ε.Ε.


Συνάντηση
Β' Περίοδος
Επιπτώσεις από την περιστολή της φαρμακευτικής δαπάνης

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Η φαρμακευτική πολιτική στα χρόνια νοσήματα
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.