Ομιλητές

en

Μανιαδάκης Νίκος

Καθηγητής, Τομέας Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.)

11η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κριτική προσέγγιση των μεταρρυθμίσεων στην υγεία την περίοδο 2010-2014
12η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κριτική αξιολόγηση της φαρμακευτικής πολιτικής: προτάσεις για το μέλλον
14η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Η συμβολή της φαρμακευτικής περίθαλψης στο επίπεδο υγείας
16η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Η δαπάνη για την υγεία σε διεθνές επίπεδο

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Δαπάνη Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Είναι Εφικτή η Μείωση της Δαπάνης και η Αύξηση της Αποτελεσματικότητας και της Ποιότητας των Υπηρεσιών Υγείας;

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Εξελίξεις και προοπτικές του προγράμματος περιστολής της υγειονομικής δαπάνης

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μετά το μνημόνιο: υγειονομική μεταρρύθμιση και ανάπτυξη
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.