Ομιλητές

en

Μπαλασοπούλου Αναστασία

Διοικήτρια, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο

14η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Η ανασυγκρότηση της νοσοκομειακής περίθαλψης
15η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κοστολόγηση, τιμολόγηση νοσοκομειακών υπηρεσιών ως εργαλείο για αποδοτική λειτουργία
17η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Debate: Διλήμματα και υπερβάσεις στην κατανομή των πόρων: η περίπτωση των νοσοκομείων
18η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Η διαχείριση των νοσοκομειακών προϋπολογισμών
19η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Η οικονομία του νοσοκομειακού τομέα: έχει προοπτικές να είναι ανταγωνιστική και ελκυστική για τους πολίτες;
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.