Ομιλητές

en

Οικονόμου Χαράλαμπος

Καθηγητής Κοινωνιολογίας και Πολιτικής Υγείας, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Μάθησης

10η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Οικονομική κρίση, ανεργία και φτώχεια στην Ελλάδα: επιπτώσεις στην πρόσβαση των υπηρεσιών υγείας
11η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Αναγκαίες αλλαγές για τη διεύρυνση και τη σταθερότητα της χρηματοδότησης του υγειονομικού τομέα
13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Οικονομική κρίση και “μνημονιακές” πολιτικές: η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στο στόχαστρο
1η Συνάντηση
(pre-event)η
Συνάντηση
Γ' Περίοδος
Χρηματοδότηση και Κοινωνικοί προσδιοριστές
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.