Ομιλητές

en

Σκρουμπέλος Αναστάσης

Οικονομολόγος Υγείας, Associate Director, Value and Patient Access, MSD Ελλάδας

10η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ιδιωτικές πληρωμές και καταστροφικές δαπάνες υγείας στους χρόνιους ασθενείς
13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Η συμβολή της πρωτοβάθμιας φροντίδας στον προσυμπτωματικό έλεγχο (με έμφαση στον καρκίνο),
18η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μετρήσεις στις υπηρεσίες υγείας: μεθοδολογικά ζητήματα και πολιτικές προσεγγίσεις
19η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Η ιατροφαρμακευτική δαπάνη στη χώρα και διεθνώς: τα μεγέθη και οι πολιτικές
1η Συνάντηση Γ’ Περίοδος
Η ανάγκη για τη μεταρρύθμιση του συστήματος χρηματοδότησης της φαρμακευτικής φροντίδας

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Προσεγγίζοντας την ισότητα και την αποδοτικότητα στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Προσεγγίζοντας την ισότητα και την αποδοτικότητα στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Η αποδοτικότητα των δρομολογημένων μεταρρυθμίσεων του νοσοκομειακού τομέα

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Προβλέψεις «Μνημονίου» για την υγεία και τη φαρμακευτική περίθαλψη

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Προτάσεις για την αναδιοργάνωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας: Δίκτυα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Συνάντηση
Β' Περίοδος
H πρωτοβάθμια φροντίδα ως «πύλη εισόδου» των διαρθρωτικών αλλαγών στην υγεία
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.