Ομιλητές

en

Σουλιώτης Κυριάκος

Καθηγητής Πολιτικής Υγείας, Τμήμα Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Σχολή Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου


Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μετρήσεις Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μετρήσεις Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα
10η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Πρόταση μεταρρύθμισης του χρηματοδοτικού υποδείγματος του συστήματος υγείας στην Ελλάδα
16η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Η δαπάνη για την υγεία στην Ελλάδα

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Πολιτικές συγκράτησης των Δαπανών Υγείας στην Ελλάδα
21η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Αποτίμηση των μέτρων περιορισμού και των ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας στην Ελλάδα: ερευνητικά ευρήματα
23η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Δημόσια υγεία, πολιτική και πανδημία

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τα Ασφαλιστικά Ταμεία και ο Διπλός Στόχος της Μείωσης της Δαπάνης και Βελτίωση της Ποιότητας των Υπηρεσιών

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ο ΕΟΠΥΥ ως μέσο για την επίλυση του οικονομικού προβλήματος του υγειονομικού τομέα στην Ελλάδα: Προϋποθέσεις και παραδοχές.

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος περίθαλψης

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Εξέλιξη του προγράμματος περιστολής της υγειονομικής δαπάνης

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Προς τη μεταρρύθμιση της ΠΦΥ στην Ελλάδα: αξιολόγηση των επιλογών
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.