Ομιλητές

en

Τούντας Γιάννης

MD, MSc, PhD, Καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής, ΕΚΠΑ


Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μετρήσεις Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μετρήσεις Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα
22η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Αποτελεί το «Σχέδιο Πισσαρίδη» τον μοχλό για την υγειονομική ανάπτυξη στη χώρα;
23η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Δημόσια υγεία, πολιτική και πανδημία

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Φάρμακο και φαρμακευτική πολιτική σε συνθήκες οικονομικής κρίσης
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.