Αρχείο

Δημοφιλή Θέματα:
Γ Περίοδος

1η Συνάντηση Γ’ Περίοδος
Αθανασάκης Κώστας
Εισήγηση: Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα τα οποία πρέπει να επιλύσει μια εθνική πολιτική για το φάρμακο;
1η Συνάντηση Γ’ Περίοδος
Κυριόπουλος Ηλίας
Εισήγηση: Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα τα οποία πρέπει να επιλύσει μια εθνική πολιτική για το φάρμακο;
1η Συνάντηση Γ’ Περίοδος
Παπαδημητρίου Ολύμπιος
Αναζητώντας μια βιώσιμη φαρμακευτική πολιτική μέσα από διεθνείς πρακτικές
1η Συνάντηση Γ’ Περίοδος
Μπαρμπετάκη Λαμπρίνα
Προτάσεις και λύσεις για μια δίκαιη, προβλέψιμη και βιώσιμη αγορά φαρμάκου
1η Συνάντηση Γ’ Περίοδος
Ολλανδέζος Μάρκος
Όταν η χρηματοδότηση παρεμβαίνει στην πρόσβαση
1η Συνάντηση Γ’ Περίοδος
Οικονόμου Όλγα
Η χρηματοδότηση του νοσοκομειακού φαρμάκου: Στρεβλώσεις και απαιτούμενες διαρθρωτικές αλλαγές
1η Συνάντηση Γ’ Περίοδος
Αγγέλη Αγγελική
Νοσοκομειακό φάρμακο: υπάρχει θεραπεία;
1η Συνάντηση Γ’ Περίοδος
Κοτσεκίδου Γιώτα
Εξετάζοντας τη χρηματοδότηση της φαρμακευτικής καινοτομίας
1η Συνάντηση Γ’ Περίοδος
Πολύζος Νίκος
Εξέλιξη της νοσοκομειακής κατανάλωσης & ηλεκτρονική συνταγογράφηση της εξωνοσοκομειακής
1η Συνάντηση Γ’ Περίοδος
Ζήσης Κωνσταντίνος
Μεταφορά και προσαρμογή των επιτυχημένων διεθνών πρακτικών στην πολιτική του φαρμάκου στην Ελλάδα
1η Συνάντηση Γ’ Περίοδος
Σκρουμπέλος Αναστάσης
Η ανάγκη για τη μεταρρύθμιση του συστήματος χρηματοδότησης της φαρμακευτικής φροντίδας
1η Συνάντηση Γ’ Περίοδος
Κωτσιόπουλος Γιάννης
Αξιοποίηση δεδομένων υγείας ως μέσο για τεκμηριωμένη πολιτική υγείας
1η Συνάντηση Γ’ Περίοδος
Αθανασιάδης Θάνος
Ανάγκη για διαρθρωτικές αλλαγές στον τομέα υγείας και φαρμάκου: Προκλήσεις και ευκαιρίες
1η Συνάντηση Γ’ Περίοδος
Γραβάνης Αχιλλέας
Έρευνα για το Φάρμακο ως αναπτυξιακό εργαλείο
1η Συνάντηση Γ’ Περίοδος
Καπετανάκης Γιώργος
Ποιος είναι ο ρόλος και η σημασία της ανοιχτής διαβούλευσης στη λήψη αποφάσεων
1η Συνάντηση Γ’ Περίοδος
Φόρουμ
Συμπεράσματα 1ης Συνάντησης Γ' Περιόδου
1η Συνάντηση
(pre-event)
Γ' Περίοδος
Μπεκυράς Ανδρέας
Χαιρετισμός στην Ημερίδα Forum - i-hecon: Χρηματοδότηση της Υγείας: Προκλήσεις και λύσεις για ένα βιώσιμο σύστημα
1η Συνάντηση
(pre-event)
Γ' Περίοδος
Αθανασάκης Κώστας
Εισαγωγική Ομιλία: Η χρηματοδότηση ως δομικό στοιχείο της βιωσιμότητας του συστήματος υγείας. Διεθνείς τάσεις και προτάσεις
1η Συνάντηση
(pre-event)
Γ' Περίοδος
Κυριόπουλος Ηλίας
Μεταρρύθμιση και χρηματοδότηση του συστήματος υγείας: μια ιστορική προσέγγιση
1η Συνάντηση
(pre-event)
Γ' Περίοδος
Οικονόμου Μπάμπης
Χρηματοδότηση και Κοινωνικοί προσδιοριστές
1η Συνάντηση
(pre-event)
Γ' Περίοδος
Κοντοπίδης Δημήτρης
Χρηματοδότηση του τομέα υγείας: Η οπτική των πολιτών
1η Συνάντηση
(pre-event)
Γ' Περίοδος
Κυριόπουλος Ηλίας
Συζήτηση Συνεδρίας Α΄: Πηγές χρηματοδότησης
1η Συνάντηση
(pre-event)
Γ' Περίοδος
Κωτσιόπουλος Γιάννης
Συζήτηση Συνεδρίας Α΄: Πηγές χρηματοδότησης
1η Συνάντηση
(pre-event)
Γ' Περίοδος
Κοντοπίδης Δημήτρης
Συζήτηση Συνεδρίας Α΄: Πηγές χρηματοδότησης
1η Συνάντηση
(pre-event)
Γ' Περίοδος
Κωτσιόπουλος Γιάννης
Ομιλία: Οι ανάγκες των πολιτών στο επίκεντρο του νέου υγειονομικού χάρτη
1η Συνάντηση
(pre-event)
Γ' Περίοδος
Πολύζος Νίκος
Υπηρεσίες υγείας
1η Συνάντηση
(pre-event)
Γ' Περίοδος
Πάβη Ελπίδα
Πρόληψη και δημόσια υγεία
1η Συνάντηση
(pre-event)
Γ' Περίοδος
Σπίνου Άννα
Συζήτηση Συνεδρίας Β΄: Αποδοτικότητα και ισότητα στον καταμερισμό των πόρων
1η Συνάντηση
(pre-event)
Γ' Περίοδος
Πολύζος Νίκος
Συζήτηση Συνεδρίας Β΄: Αποδοτικότητα και ισότητα στον καταμερισμό των πόρων
1η Συνάντηση
(pre-event)
Γ' Περίοδος
Αγγελής Άρης
Συζήτηση Συνεδρίας Β΄: Αποδοτικότητα και ισότητα στον καταμερισμό των πόρων
1η Συνάντηση
(pre-event)
Γ' Περίοδος
Πάβη Ελπίδα
Συζήτηση Συνεδρίας Β΄: Αποδοτικότητα και ισότητα στον καταμερισμό των πόρων

Αναζήτηση παρουσίασης