Αρχείο

Δημοφιλή Θέματα:
Επιδημιολογία


Συνάντηση
Γελαστοπούλου Ελένη
Επιδημιολογικοί Δείκτες

Συνάντηση
Γελαστοπούλου Ελένη
Επιδημιολογικοί Δείκτες

Συνάντηση
Δουμουλάκης Γιώργος
Διεθνείς Ταξινομήσεις στην Υγεία & τις Υπηρεσίες Υγείας

Συνάντηση
Δουμουλάκης Γιώργος
Διεθνείς Ταξινομήσεις στην Υγεία & τις Υπηρεσίες Υγείας

Συνάντηση
Πάβη Ελπίδα
Διεθνείς Ταξινομήσεις στην Υγεία & τις Υπηρεσίες Υγείας

Συνάντηση
Σουλιώτης Κυριάκος
Μετρήσεις Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα

Συνάντηση
Σουλιώτης Κυριάκος
Μετρήσεις Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα

Συνάντηση
Τούντας Γιάννης
Μετρήσεις Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα

Συνάντηση
Τούντας Γιάννης
Μετρήσεις Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα

Συνάντηση
Τσάκος Γιώργος
Υποκειμενικοί και Αντικειμενικοί Δείκτες στην Υγεία
15η
Συνάντηση
Κωνσταντινίδης Θεόδωρος
Τύχη και Χρόνος στην Επιδημιολογία
18η
Συνάντηση
Αθανασάκης Κώστας
Δημογραφική γήρανση και επιδημιολογική μετάβαση
18η
Συνάντηση
Μερμπερίδης Χαράλαμπος
Καταγραφές νοσημάτων: το παράδειγμα της ρευματοειδούς αρθρίτιδας
18η
Συνάντηση
Νικολόπουλος Γιώργος
Στατιστικές σειρές υγείας και επιστημονική έρευνα: το παράδειγμα της HIV λοίμωξης στην Ελλάδα
21η
Συνάντηση
Κουλιεράκης Γιώργος
Οι κοινωνικές επιπτώσεις & οι ανάγκες κοινωνικής συνοχής και υποστήριξης
21η
Συνάντηση
Σκουτέλης Θανάσης
Θεραπευτικές παρεμβάσεις στην πανδημία
21η
Συνάντηση
Σύψα Βάνα
Προβλεπτικά επιδημιολογικά υποδείγματα στον COVID-19
21η
Συνάντηση
Τσάκος Γιώργος
Ομιλητές Επιδημιολογία και Υγειονομική Ασφάλεια
22η
Συνάντηση
Αθανασάκης Κώστας
ΣΥΖΗΤΗΣΗ-Οι προοπτικές ανάπτυξης του εμβολίου έναντι του COVID-19
22η
Συνάντηση
Καρόκης Αντώνης
ΣΥΖΗΤΗΣΗ-Οι προοπτικές ανάπτυξης του εμβολίου έναντι του COVID-19
22η
Συνάντηση
Ντάκουλας Γρηγόρης
ΣΥΖΗΤΗΣΗ-Οι προοπτικές ανάπτυξης του εμβολίου έναντι του COVID-19

Αναζήτηση παρουσίασης