Αρχείο

Δημοφιλή Θέματα:
Επιδημιολογία


Συνάντηση
Β' Περίοδος
Γελαστοπούλου Ελένη
Επιδημιολογικοί Δείκτες

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Γελαστοπούλου Ελένη
Επιδημιολογικοί Δείκτες

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Δουμουλάκης Γιώργος
Διεθνείς Ταξινομήσεις στην Υγεία & τις Υπηρεσίες Υγείας

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Δουμουλάκης Γιώργος
Διεθνείς Ταξινομήσεις στην Υγεία & τις Υπηρεσίες Υγείας

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Πάβη Ελπίδα
Διεθνείς Ταξινομήσεις στην Υγεία & τις Υπηρεσίες Υγείας

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Σουλιώτης Κυριάκος
Μετρήσεις Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Σουλιώτης Κυριάκος
Μετρήσεις Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τούντας Γιάννης
Μετρήσεις Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τούντας Γιάννης
Μετρήσεις Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τσάκος Γιώργος
Υποκειμενικοί και Αντικειμενικοί Δείκτες στην Υγεία
15η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κωνσταντινίδης Θεόδωρος
Τύχη και Χρόνος στην Επιδημιολογία
18η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Αθανασάκης Κώστας
Δημογραφική γήρανση και επιδημιολογική μετάβαση
18η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μερμπερίδης Χαράλαμπος
Καταγραφές νοσημάτων: το παράδειγμα της ρευματοειδούς αρθρίτιδας
18η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Νικολόπουλος Γιώργος
Στατιστικές σειρές υγείας και επιστημονική έρευνα: το παράδειγμα της HIV λοίμωξης στην Ελλάδα
21η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κουλιεράκης Γιώργος
Οι κοινωνικές επιπτώσεις & οι ανάγκες κοινωνικής συνοχής και υποστήριξης
21η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Σκουτέλης Θανάσης
Θεραπευτικές παρεμβάσεις στην πανδημία
21η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Σύψα Βάνα
Προβλεπτικά επιδημιολογικά υποδείγματα στον COVID-19
21η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τσάκος Γιώργος
Ομιλητές Επιδημιολογία και Υγειονομική Ασφάλεια
22η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Αθανασάκης Κώστας
ΣΥΖΗΤΗΣΗ-Οι προοπτικές ανάπτυξης του εμβολίου έναντι του COVID-19
22η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Καρόκης Αντώνης
ΣΥΖΗΤΗΣΗ-Οι προοπτικές ανάπτυξης του εμβολίου έναντι του COVID-19
22η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ντάκουλας Γρηγόρης
ΣΥΖΗΤΗΣΗ-Οι προοπτικές ανάπτυξης του εμβολίου έναντι του COVID-19

Αναζήτηση παρουσίασης