Ομιλητές

en

Κυριόπουλος Γιάννης

Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών της Υγείας (i-hecon)


Συνάντηση
Β' Περίοδος
Η Μέτρηση του Προϊόντος των Υπηρεσιών Υγείας

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Η Μέτρηση του Προϊόντος των Υπηρεσιών Υγείας
10η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τυχαίες σκέψεις για την ολική επαναφορά του υγειονομικού τομέα στην καθολική και επαρκή (σχεδόν πλήρη) κάλυψη του πληθυσμού με βάση τα κριτήρια της ισότητας και της αποδοτικότητας
11η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Η επίπτωση της νόσου του Baumol στην υγεία: υπάρχει απάντηση με την αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας;
13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Έχει εφαρμογή η αρχή του Pareto στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας;
15η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
O Kenneth Arrow, η εποχή του και εμείς: η επιστημολογική και κοινωνική σημασία των οικονομικών της υγείας
16η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Η συμβολή της θεωρίας της χρησιμότητας στην οικονομική αξιολόγηση,
17η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Φροντίδα υγείας vs θεραπευτική ιατρική: τα όρια της τεκμηριωμένης ιατρικής
19η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Εισαγωγή - Προσδιορισμός και επιλογή των προτεραιοτήτων στην εθνική πολιτική υγείας
19η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Αποτελέσματα - Προσδιορισμός και επιλογή των προτεραιοτήτων στην εθνική πολιτική υγείας
20ή
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Δημόσια Υγεία: Από την Ιδεαλιστική Προσέγγιση στην Πολιτική Πρακτική
21η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Δεδομένα και προκλήσεις στην εποχή του κορωνοϊού
22η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κριτική προσέγγιση της φαρμακευτικής πολιτικής στην Ελλάδα
22η Συνάντηση (pre-event)
Β' Περίοδος
Πόσο αναγκαία και επαρκή είναι τα πρόσφατα μέτρα για τη φαρμακευτική περίθαλψη;
23η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Από τον αιφνιδιασμό στις αντιφάσεις και την επανεκκίνηση
23η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Πολιτικές και στρατηγικές προϋποθέσεις για την αναβάθμιση της δημόσιας υγείας στην Ελλάδα στη μετά τον κορωνοϊό εποχή
23η Συνάντηση (pre-event-1)
Β' Περίοδος
Κραυγές και ψίθυροι για τα εμβόλια
23η Συνάντηση (pre-event-2)
Β' Περίοδος
Πώς μπορεί να βελτιωθεί η εμβολιαστική κάλυψη απέναντι στην πανδημία;
24η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Η πρωτοβουλία «Συμμαχία για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας»
24η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Η αναζήτηση συναίνεσης για τη συγκρότηση ενός Οδικού Χάρτη για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Λανθασμένα Ερωτήματα και Στρεβλές Απαντήσεις στην Ασφάλιση Υγείας

Συνάντηση
Β' Περίοδος
H Αναζήτηση της αποδοτικότητας ως προϋπόθεση της υγειονομικής ανάπτυξης: από τα Ταμεία και τον ΕΟΠΥY στα Ολοκληρωμένα Δίκτυα Υγείας

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Το αξιακό φορτίο και η πολιτική επικαιρότητα της Διακήρυξης της Alma-Ata

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τα προαπαιτούμενα μιας παραγωγικής συζήτησης για τον ΕΟΠΥΥ

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ανιχνεύοντας την καμπύλη Preston: η επαλληλία υγείας και ανάπτυξης
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.