Ομιλητές

en

Γελαστοπούλου Ελένη

Καθηγήτρια, Εργαστήριο Υγιεινής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών


Συνάντηση
Β' Περίοδος
Επιδημιολογικοί Δείκτες

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Επιδημιολογικοί Δείκτες
18η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Η διαχρονική εξέλιξη του επιπέδου υγείας στην Ελλάδα

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Το φορτίο της νοσηρότητας των χρονίων νοσημάτων στην Ελλάδα
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.