Αρχείο

Δημοφιλή Θέματα:
Καινοτομία

11η
Συνάντηση
Αποστολίδης Πασχάλης
Συστήματα αποζημίωσης στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
11η
Συνάντηση
Καρόκης Αντώνης
Αξιολόγηση της Τεχνολογίας Υγείας: η διεθνής εμπειρία
11η
Συνάντηση
Κούβελας Δημήτρης
Προκλήσεις και ευκαιρίες στη διαχείριση φαρμακευτικής καινοτομίας
11η
Συνάντηση
Μυλωνά Κατερίνα
Επιπτώσεις στους προϋπολογισμούς από την εισαγωγή της φαρμακευτικής καινοτομίας
11η
Συνάντηση
Πενταφράγκας Βασίλης
Γενόσημα vs πρωτότυπα φάρμακα: μια απόπειρα σύνθεσης
12η
Συνάντηση
Αρμελίδου Έλενα
Η αξιολόγηση της καινοτομίας: η οπτική της ερευνητικής βιομηχανίας,
12η
Συνάντηση
Θηραίος Λευτέρης
Η καινοτομία στον τομέα της υγείας: μια εννοιολογική προσέγγιση
12η
Συνάντηση
Καπόρη Ξένια
Πολιτική και κοινωνικοοικονομική προσέγγιση της καινοτομίας στη φαρμακευτική περίθαλψη
12η
Συνάντηση
Κοσμίδης Μάριος
Φαρμακευτική καινοτομία – Επίδραση στη δαπάνη & στο θεραπευτικό αποτέλεσμα – Προκλήσεις & Προοπτικές
12η
Συνάντηση
Μανίας Νίκος
Φάρμακα και καινοτομία: δαπάνη των εντός και εκτός προστασίας φαρμακευτικών προϊόντων
12η
Συνάντηση
Μυλωνά Κατερίνα
Η διαχείριση της καινοτομίας στην Ελλάδα
12η
Συνάντηση
Οικονόμου Όλγα
Φαρμακευτική πολιτική και καινοτομία
12η
Συνάντηση
Ολλανδέζος Μάρκος
Δαπάνη υγείας, φαρμακευτική δαπάνη και καινοτομία
12η
Συνάντηση
Πετράκης Γιάννης
Αποφάσεις πολιτικής υγείας και πρόσβαση στην καινοτομία, or else... join Voltaire when he said: “The art of medicine consists of amusing the patient while nature cures the disease.
12η
Συνάντηση
Σκουτέλης Θανάσης
Από τη σκοπιά του μάχιμου κλινικού γιατρού
13η
Συνάντηση
Ολλανδέζος Μάρκος
On, off και Gx: αμοιβαιότητα και “ανταγωνισμός”,
13η
Συνάντηση
Στεφανίδου Ζωή
Η διαχείριση της φαρμακευτικής καινοτομίας: η αναζήτηση της ισορροπίας ανάμεσα στην ποιότητα και την αποδοτικότητα
13η
Συνάντηση
Συκάκης Τάσος
Η ανάπτυξη των δομών στην πρωτοβάθμια φροντίδα: μια προσέγγιση υπό την οπτική της καινοτομίας
13η
Συνάντηση
Τριανταφυλλίδη Αθηνά
Είναι δυνατή η ανάπτυξη ηλεκτρονικού φακέλου υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα
14η
Συνάντηση
Διαβάτης Θοδωρής
Αυτοφροντίδα και νέες τεχνολογίες στην υγεία
14η
Συνάντηση
Μανιαδάκης Νίκος
Η συμβολή της φαρμακευτικής περίθαλψης στο επίπεδο υγείας
14η
Συνάντηση
Παππούς Γιώργος
Βιοϊατρική τεχνολογία και καινοτομία στην υγειονομική ανάπτυξη
14η
Συνάντηση
Τριανταφυλλίδη Αθηνά
Η διαχείριση της πληροφορίας στην υγεία και η αναπτυξιακή προοπτική της
15η
Συνάντηση
Θηραίος Λευτέρης
Εργαλεία ηλεκτρονικής κλινικής διακυβέρνησης και χρήση των δεδομένων υγείας
16η
Συνάντηση
Τσακανίκας Άγγελος
Η συμμετοχή του τομέα υγείας στην οικονομική ανάπτυξη

Συνάντηση
Καραμπλή Ελευθερία
Η επίδραση της τεχνολογίας στη δαπάνη φαρμάκου
22η
Συνάντηση
Αγγέλη Αγγελική
Εθνική φαρμακευτική πολιτική σε καινοτόμα φάρμακα

Συνάντηση
Γερασόπουλος Μάρκος
Η διαχείριση των καινοτόμων φαρμάκων

Συνάντηση
Μυλωνά Κατερίνα
Η πρόκληση της φαρμακευτικής καινοτομίας κατά το σχεδιασμό της φαρμακευτικής πολιτικής

Συνάντηση
Αγγελίδης Παντελής
Η ψηφιακή τεχνολογία στην υγεία και τις υπηρεσίες υγείας: mhealth

Συνάντηση
Αποστολίδης Πασχάλης
Η καινοτομία στην υγεία: η προστιθέμενη αξία της για την υγεία και την οικονομία

Συνάντηση
Βογιατζής Γιώργος
Προκλινική ανάπτυξη φαρμάκων: τα θεμέλια της οικονομικής επέκτασης

Συνάντηση
Γεωργίου Βαγγέλης
Βιοϊατρική τεχνολογία και κλινική πράξη: Quo vadis?

Συνάντηση
Καγγελίδης Κωστής
Καινοτομία στην πληροφορική και την υγεία: Η προοπτική μιας επωφελούς συνεργασίας

Συνάντηση
Πενταφράγκας Βασίλης
Η αναπτυξιακή διάσταση της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας: τάσεις και προοπτικές

Αναζήτηση παρουσίασης