Αρχείο

Δημοφιλή Θέματα:
Καινοτομία

11η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Αποστολίδης Πασχάλης
Συστήματα αποζημίωσης στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
11η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Καρόκης Αντώνης
Αξιολόγηση της Τεχνολογίας Υγείας: η διεθνής εμπειρία
11η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κούβελας Δημήτρης
Προκλήσεις και ευκαιρίες στη διαχείριση φαρμακευτικής καινοτομίας
11η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μυλωνά Κατερίνα
Επιπτώσεις στους προϋπολογισμούς από την εισαγωγή της φαρμακευτικής καινοτομίας
11η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Πενταφράγκας Βασίλης
Γενόσημα vs πρωτότυπα φάρμακα: μια απόπειρα σύνθεσης
12η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Αρμελίδου Έλενα
Η αξιολόγηση της καινοτομίας: η οπτική της ερευνητικής βιομηχανίας,
12η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Θηραίος Λευτέρης
Η καινοτομία στον τομέα της υγείας: μια εννοιολογική προσέγγιση
12η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Καπόρη Ξένια
Πολιτική και κοινωνικοοικονομική προσέγγιση της καινοτομίας στη φαρμακευτική περίθαλψη
12η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κοσμίδης Μάριος
Φαρμακευτική καινοτομία – Επίδραση στη δαπάνη & στο θεραπευτικό αποτέλεσμα – Προκλήσεις & Προοπτικές
12η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μανίας Νίκος
Φάρμακα και καινοτομία: δαπάνη των εντός και εκτός προστασίας φαρμακευτικών προϊόντων
12η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μυλωνά Κατερίνα
Η διαχείριση της καινοτομίας στην Ελλάδα
12η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Οικονόμου Όλγα
Φαρμακευτική πολιτική και καινοτομία
12η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ολλανδέζος Μάρκος
Δαπάνη υγείας, φαρμακευτική δαπάνη και καινοτομία
12η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Πετράκης Γιάννης
Αποφάσεις πολιτικής υγείας και πρόσβαση στην καινοτομία, or else... join Voltaire when he said: “The art of medicine consists of amusing the patient while nature cures the disease.
12η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Σκουτέλης Θανάσης
Από τη σκοπιά του μάχιμου κλινικού γιατρού
13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ολλανδέζος Μάρκος
On, off και Gx: αμοιβαιότητα και “ανταγωνισμός”,
13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Στεφανίδου Ζωή
Η διαχείριση της φαρμακευτικής καινοτομίας: η αναζήτηση της ισορροπίας ανάμεσα στην ποιότητα και την αποδοτικότητα
13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Συκάκης Τάσος
Η ανάπτυξη των δομών στην πρωτοβάθμια φροντίδα: μια προσέγγιση υπό την οπτική της καινοτομίας
13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τριανταφυλλίδη Αθηνά
Είναι δυνατή η ανάπτυξη ηλεκτρονικού φακέλου υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα
14η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Διαβάτης Θοδωρής
Αυτοφροντίδα και νέες τεχνολογίες στην υγεία
14η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μανιαδάκης Νίκος
Η συμβολή της φαρμακευτικής περίθαλψης στο επίπεδο υγείας
14η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Παππούς Γιώργος
Βιοϊατρική τεχνολογία και καινοτομία στην υγειονομική ανάπτυξη
14η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τριανταφυλλίδη Αθηνά
Η διαχείριση της πληροφορίας στην υγεία και η αναπτυξιακή προοπτική της
15η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Θηραίος Λευτέρης
Εργαλεία ηλεκτρονικής κλινικής διακυβέρνησης και χρήση των δεδομένων υγείας
16η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τσακανίκας Άγγελος
Η συμμετοχή του τομέα υγείας στην οικονομική ανάπτυξη

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Καραμπλή Ελευθερία
Η επίδραση της τεχνολογίας στη δαπάνη φαρμάκου
22η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Αγγέλη Αγγελική
Εθνική φαρμακευτική πολιτική σε καινοτόμα φάρμακα

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Γερασόπουλος Μάρκος
Η διαχείριση των καινοτόμων φαρμάκων

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μυλωνά Κατερίνα
Η πρόκληση της φαρμακευτικής καινοτομίας κατά το σχεδιασμό της φαρμακευτικής πολιτικής

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Αγγελίδης Παντελής
Η ψηφιακή τεχνολογία στην υγεία και τις υπηρεσίες υγείας: mhealth

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Αποστολίδης Πασχάλης
Η καινοτομία στην υγεία: η προστιθέμενη αξία της για την υγεία και την οικονομία

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Βογιατζής Γιώργος
Προκλινική ανάπτυξη φαρμάκων: τα θεμέλια της οικονομικής επέκτασης

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Γεωργίου Βαγγέλης
Βιοϊατρική τεχνολογία και κλινική πράξη: Quo vadis?

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Καγγελίδης Κωστής
Καινοτομία στην πληροφορική και την υγεία: Η προοπτική μιας επωφελούς συνεργασίας

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Πενταφράγκας Βασίλης
Η αναπτυξιακή διάσταση της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας: τάσεις και προοπτικές

Αναζήτηση παρουσίασης