Αρχείο

Δημοφιλή Θέματα:
Νοσοκομειακή Περίθαλψη


Συνάντηση
Μαλαταράς Παναγιώτης
Ονοματολογίες Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού και Κωδικοποιήσεις Αντιδραστηρίων

Συνάντηση
Σουλιώτης Κυριάκος
Μετρήσεις Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα

Συνάντηση
Σουλιώτης Κυριάκος
Μετρήσεις Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα

Συνάντηση
Τούντας Γιάννης
Μετρήσεις Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα

Συνάντηση
Τούντας Γιάννης
Μετρήσεις Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα
13η
Συνάντηση
Κυριόπουλος Γιάννης
Έχει εφαρμογή η αρχή του Pareto στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας;
14η
Συνάντηση
Κοματάς Θεόδωρος
Η λειτουργία των νοσοκομείων ως καθοριστικός παράγοντας της οικονομίας του κράτους
14η
Συνάντηση
Μπαλασοπούλου Αναστασία
Η ανασυγκρότηση της νοσοκομειακής περίθαλψης
15η
Συνάντηση
Βαφειάδης Ιωάννης
Η αποζημίωση της νοσοκομειακής περίθαλψης με το σύστημα των κλειστών ενοποιημένων νοσηλίων
15η
Συνάντηση
Καπόρη Ξένια
Η διαχείριση της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης: τρέχουσα πρακτική και ορθολογική διαχείριση
15η
Συνάντηση
Μπαλασοπούλου Αναστασία
Κοστολόγηση, τιμολόγηση νοσοκομειακών υπηρεσιών ως εργαλείο για αποδοτική λειτουργία
15η
Συνάντηση
Μπαρδής Βασίλης
Δυνατότητα εφαρμογής συστήματος DRGs στην Ελλάδα σε συνδυασμό με την αποτελεσματικότητα/αποδοτικότητα
18η
Συνάντηση
Μπαλασοπούλου Αναστασία
Η διαχείριση των νοσοκομειακών προϋπολογισμών
19η
Συνάντηση
Αποστολόπουλος Σπύρος
Τι πρέπει να αλλάξει στη νέα εποχή στα ελληνικά νοσοκομεία
19η
Συνάντηση
Μπαλασοπούλου Αναστασία
Η οικονομία του νοσοκομειακού τομέα: έχει προοπτικές να είναι ανταγωνιστική και ελκυστική για τους πολίτες;
19η
Συνάντηση
Μπαρδής Βασίλης
Η αναγκαιότητα και η συμπληρωματικότητα του ιδιωτικού τομέα στη νοσοκομειακή περίθαλψη

Συνάντηση
Παπαμίχος Θανάσης
Μεγιστοποίηση της κλινικής και οικονομικής αποτελεσματικότητας των νοσηλειών, με ανάπτυξη διαδικασιών ιατρικού ελέγχου στα νοσοκομεία

Συνάντηση
Παπαμίχος Θανάσης
Μεγιστοποίηση της κλινικής και οικονομικής αποτελεσματικότητας των νοσηλειών, με ανάπτυξη διαδικασιών ιατρικού ελέγχου στα νοσοκομεία

Συνάντηση
Βογιατζής Γιώργος
Νοσοκομειακή Δαπάνη: Μονοπωλιακές Τάσεις και Βιοϊατρική Τεχνολογία

Συνάντηση
Πάβη Ελπίδα
...γεννηθήτω ελληνικά DRGs, και εγένετο ΚΕΝ

Συνάντηση
Ρελάκης Γιάννης
Ομοιογενείς Διαγνωστικές Κατηγορίες (DRGs): Το εγχείρημα της κοστολόγησης στο Ελληνικό Σύστημα Υγείας

Συνάντηση
Σκρουμπέλος Αναστάσης
Η αποδοτικότητα των δρομολογημένων μεταρρυθμίσεων του νοσοκομειακού τομέα

Αναζήτηση παρουσίασης