Αρχείο

Δημοφιλή Θέματα:
Νοσοκομειακή Περίθαλψη


Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μαλαταράς Παναγιώτης
Ονοματολογίες Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού και Κωδικοποιήσεις Αντιδραστηρίων

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Σουλιώτης Κυριάκος
Μετρήσεις Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Σουλιώτης Κυριάκος
Μετρήσεις Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τούντας Γιάννης
Μετρήσεις Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τούντας Γιάννης
Μετρήσεις Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα
13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κυριόπουλος Γιάννης
Έχει εφαρμογή η αρχή του Pareto στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας;
14η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κοματάς Θεόδωρος
Η λειτουργία των νοσοκομείων ως καθοριστικός παράγοντας της οικονομίας του κράτους
14η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μπαλασοπούλου Αναστασία
Η ανασυγκρότηση της νοσοκομειακής περίθαλψης
15η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Βαφειάδης Ιωάννης
Η αποζημίωση της νοσοκομειακής περίθαλψης με το σύστημα των κλειστών ενοποιημένων νοσηλίων
15η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Καπόρη Ξένια
Η διαχείριση της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης: τρέχουσα πρακτική και ορθολογική διαχείριση
15η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μπαλασοπούλου Αναστασία
Κοστολόγηση, τιμολόγηση νοσοκομειακών υπηρεσιών ως εργαλείο για αποδοτική λειτουργία
15η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μπαρδής Βασίλης
Δυνατότητα εφαρμογής συστήματος DRGs στην Ελλάδα σε συνδυασμό με την αποτελεσματικότητα/αποδοτικότητα
18η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μπαλασοπούλου Αναστασία
Η διαχείριση των νοσοκομειακών προϋπολογισμών
19η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Αποστολόπουλος Σπύρος
Τι πρέπει να αλλάξει στη νέα εποχή στα ελληνικά νοσοκομεία
19η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μπαλασοπούλου Αναστασία
Η οικονομία του νοσοκομειακού τομέα: έχει προοπτικές να είναι ανταγωνιστική και ελκυστική για τους πολίτες;
19η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μπαρδής Βασίλης
Η αναγκαιότητα και η συμπληρωματικότητα του ιδιωτικού τομέα στη νοσοκομειακή περίθαλψη

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Παπαμίχος Θανάσης
Μεγιστοποίηση της κλινικής και οικονομικής αποτελεσματικότητας των νοσηλειών, με ανάπτυξη διαδικασιών ιατρικού ελέγχου στα νοσοκομεία

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Παπαμίχος Θανάσης
Μεγιστοποίηση της κλινικής και οικονομικής αποτελεσματικότητας των νοσηλειών, με ανάπτυξη διαδικασιών ιατρικού ελέγχου στα νοσοκομεία

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Βογιατζής Γιώργος
Νοσοκομειακή Δαπάνη: Μονοπωλιακές Τάσεις και Βιοϊατρική Τεχνολογία

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Πάβη Ελπίδα
...γεννηθήτω ελληνικά DRGs, και εγένετο ΚΕΝ

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ρελάκης Γιάννης
Ομοιογενείς Διαγνωστικές Κατηγορίες (DRGs): Το εγχείρημα της κοστολόγησης στο Ελληνικό Σύστημα Υγείας

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Σκρουμπέλος Αναστάσης
Η αποδοτικότητα των δρομολογημένων μεταρρυθμίσεων του νοσοκομειακού τομέα

Αναζήτηση παρουσίασης