Αρχείο

Δημοφιλή Θέματα:
Πολιτική Υγείας


Συνάντηση
Β' Περίοδος
Δόλγερας Απόστολος
Οι Μετρήσεις στην Τεκμηριωμένη Ιατρική

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Καραμπλή Ελευθερία
Η Μέτρηση του Προϊόντος των Υπηρεσιών Υγείας

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Καραμπλή Ελευθερία
Η Μέτρηση του Προϊόντος των Υπηρεσιών Υγείας

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κουλιεράκης Γιώργος
Η Μέτρηση του Μη Μετρήσιμου: Μετρήσεις στις Κοινωνικές Επιστήμες

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κυριόπουλος Γιάννης
Η Μέτρηση του Προϊόντος των Υπηρεσιών Υγείας

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κυριόπουλος Γιάννης
Η Μέτρηση του Προϊόντος των Υπηρεσιών Υγείας

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Νικολαϊδης Γιώργος
Ταξινόμηση και Μέτρηση στην Υγεία και στις Υπηρεσίες Υγείας: Έννοιες και Ορισμοί
11η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Καρόκης Αντώνης
Αξιολόγηση της Τεχνολογίας Υγείας: η διεθνής εμπειρία
11η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κυριόπουλος Γιάννης
Η επίπτωση της νόσου του Baumol στην υγεία: υπάρχει απάντηση με την αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας;
11η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μανιαδάκης Νίκος
Κριτική προσέγγιση των μεταρρυθμίσεων στην υγεία την περίοδο 2010-2014
11η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Οικονόμου Μπάμπης
Αναγκαίες αλλαγές για τη διεύρυνση και τη σταθερότητα της χρηματοδότησης του υγειονομικού τομέα
11η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Οικονόμου Όλγα
Η αναζήτηση ισορροπίας στους προϋπολογισμούς της υγείας και της φαρμακευτικής περίθαλψης
12η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Θηραίος Λευτέρης
Η καινοτομία στον τομέα της υγείας: μια εννοιολογική προσέγγιση
13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ιατρού Χρήστος
Η θεμελίωση της αναγκαιότητας για την προτεραιοποίηση της πρωτοβάθμιας φροντίδας στην εθνική πολιτική υγείας
13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κοντός Δημήτρης
Η θεμελίωση της αναγκαιότητας για την προτεραιοποίηση της πρωτοβάθμιας φροντίδας στην εθνική πολιτική υγείας
13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Φραγκούλης Ευάγγελος
Ρητορική και πολιτική στην πρωτοβάθμια φροντίδα: η αναγκαιότητα μιας τεκμηριωμένης προσέγγισης
14η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Γάτσιου Καλλιόπη
Ζώντας με μη-υγεία: Καταπτυξιακές διαστάσεις της ‘υγείας’ και της ‘ιατρικής περίθαλψης’
14η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Δημολιάτης Γιάννης
Ζώντας με μη-υγεία: Καταπτυξιακές διαστάσεις της ‘υγείας’ και της ‘ιατρικής περίθαλψης’
14η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Λιονής Χρήστος
Η εκτίμηση των εκβάσεων υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και τη νοσοκομειακή περίθαλψη,
14η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τριανταφυλλίδη Αθηνά
Η διαχείριση της πληροφορίας στην υγεία και η αναπτυξιακή προοπτική της
15η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Βοζίκης Αθανάσιος
Τεχνικές διαπραγμάτευσης και επιτροπή διαπραγμάτευσης
15η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Θηραίος Λευτέρης
Εργαλεία ηλεκτρονικής κλινικής διακυβέρνησης και χρήση των δεδομένων υγείας
16η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ηγουμενίδης Μιχάλης
Διαστάσεις βιοηθικής και δικαιοσύνης στην κατανομή των πόρων στην υγεία
16η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κούρκουλας Νικόλας
Υγεία, οικονομική ανάπτυξη και ισότητα
16η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κυριόπουλος Γιάννης
Η συμβολή της θεωρίας της χρησιμότητας στην οικονομική αξιολόγηση,
18η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Βίτσου Έλλη
Μητρώα ασθενών: μια προσέγγιση για τη βέλτιστη διαχείριση των νοσημάτων
18η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Λιονής Χρήστος
Κλινική ιατρική και αποτίμηση των επιπτώσεών της
18η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Σισσούρας Άρης
Μια σκιαγραφική αναφορά για την καθιέρωση συστήματος clinical governance (κλινική διακυβέρνηση),
18η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Σκρουμπέλος Αναστάσης
Μετρήσεις στις υπηρεσίες υγείας: μεθοδολογικά ζητήματα και πολιτικές προσεγγίσεις
18η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τριανταφυλλίδη Αθηνά
Η συμβολή των Big Data στην πολιτική υγείας
19η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κυριόπουλος Γιάννης
Εισαγωγή - Προσδιορισμός και επιλογή των προτεραιοτήτων στην εθνική πολιτική υγείας
19η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κυριόπουλος Γιάννης
Αποτελέσματα - Προσδιορισμός και επιλογή των προτεραιοτήτων στην εθνική πολιτική υγείας
19η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μπαργιώτας Κώστας
Εθνικό Σύστημα Υγείας: ποιες είναι οι προοπτικές βιωσιμότητας και ανάπτυξής του
19η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Παπαταξιάρχης Μάκης
Η αποκατάσταση της ασυμμετρίας: μείγμα εξορθολογισμού και συνυπευθυνότητας
1η Συνάντηση Γ’ Περίοδος
Αθανασάκης Κώστας
Εισήγηση: Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα τα οποία πρέπει να επιλύσει μια εθνική πολιτική για το φάρμακο;
1η Συνάντηση Γ’ Περίοδος
Κυριόπουλος Ηλίας
Εισήγηση: Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα τα οποία πρέπει να επιλύσει μια εθνική πολιτική για το φάρμακο;
1η Συνάντηση Γ’ Περίοδος
Παπαδημητρίου Ολύμπιος
Αναζητώντας μια βιώσιμη φαρμακευτική πολιτική μέσα από διεθνείς πρακτικές
1η Συνάντηση Γ’ Περίοδος
Μπαρμπετάκη Λαμπρίνα
Προτάσεις και λύσεις για μια δίκαιη, προβλέψιμη και βιώσιμη αγορά φαρμάκου
1η Συνάντηση Γ’ Περίοδος
Ολλανδέζος Μάρκος
Όταν η χρηματοδότηση παρεμβαίνει στην πρόσβαση
1η Συνάντηση Γ’ Περίοδος
Οικονόμου Όλγα
Η χρηματοδότηση του νοσοκομειακού φαρμάκου: Στρεβλώσεις και απαιτούμενες διαρθρωτικές αλλαγές
1η Συνάντηση Γ’ Περίοδος
Αγγέλη Αγγελική
Νοσοκομειακό φάρμακο: υπάρχει θεραπεία;
1η Συνάντηση Γ’ Περίοδος
Κοτσεκίδου Γιώτα
Εξετάζοντας τη χρηματοδότηση της φαρμακευτικής καινοτομίας
1η Συνάντηση Γ’ Περίοδος
Πολύζος Νίκος
Εξέλιξη της νοσοκομειακής κατανάλωσης & ηλεκτρονική συνταγογράφηση της εξωνοσοκομειακής
1η Συνάντηση Γ’ Περίοδος
Ζήσης Κωνσταντίνος
Μεταφορά και προσαρμογή των επιτυχημένων διεθνών πρακτικών στην πολιτική του φαρμάκου στην Ελλάδα
1η Συνάντηση Γ’ Περίοδος
Σκρουμπέλος Αναστάσης
Η ανάγκη για τη μεταρρύθμιση του συστήματος χρηματοδότησης της φαρμακευτικής φροντίδας
1η Συνάντηση Γ’ Περίοδος
Κωτσιόπουλος Γιάννης
Αξιοποίηση δεδομένων υγείας ως μέσο για τεκμηριωμένη πολιτική υγείας
1η Συνάντηση Γ’ Περίοδος
Αθανασιάδης Θάνος
Ανάγκη για διαρθρωτικές αλλαγές στον τομέα υγείας και φαρμάκου: Προκλήσεις και ευκαιρίες
1η Συνάντηση Γ’ Περίοδος
Γραβάνης Αχιλλέας
Έρευνα για το Φάρμακο ως αναπτυξιακό εργαλείο
1η Συνάντηση Γ’ Περίοδος
Καπετανάκης Γιώργος
Ποιος είναι ο ρόλος και η σημασία της ανοιχτής διαβούλευσης στη λήψη αποφάσεων
1η Συνάντηση Γ’ Περίοδος
Φόρουμ
Συμπεράσματα 1ης Συνάντησης Γ' Περιόδου

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Βογιατζής Γιώργος
Δαπάνες υγείας: Μπορούμε να τις επιβραδύνουμε και ταυτόχρονα να βελτιώσουμε την ποιότητα;

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Σισσούρας Άρης
Επαναφέροντας τον ΕΦ(Χ)Υ –Ενιαίο Φορέα Χρηματοδότησης Υγείας– στο προσκήνιο: από τον Λούρο στο… «φαύλο κύκλο των ελλειμμάτων»
20ή
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Αθανασάκης Κώστας
Η συμβολή του μηχανισμού των τιμών στις «υγιεινές» επιλογές
20ή
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κυριόπουλος Γιάννης
Δημόσια Υγεία: Από την Ιδεαλιστική Προσέγγιση στην Πολιτική Πρακτική
20ή
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Λαϊνάς Σωτήρης
Αυτοβοήθεια, αλληλεγγύη και κινητοποίηση του κοινωνικού κεφαλαίου στη φροντίδα υγείας
20ή
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ναούμ Γιώτα
Αναζήτηση ομοφωνίας για τις πολιτικές στα Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα
21η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κυριόπουλος Γιάννης
Δεδομένα και προκλήσεις στην εποχή του κορωνοϊού
21η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Πρεζεράκος Παναγιώτης
Η διαδικασία λήψης αποφάσεων κατά την περίοδο της πανδημίας της COVID-19
21η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Σίμου Έφη
Επιστημονική αβεβαιότητα, fake news και θεωρίες συνωμοσίας
21η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τήνιος Πλάτων
Εμπεριστατωμένη διακυβέρνηση για τις επιπτώσεις της πανδημίας: Η Πανευρωπαϊκή έρευνα SHARE Corona Survey 2020
22η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Γεωργιάδης Άδωνις
Αποτελεί το «Σχέδιο Πισσαρίδη» τον μοχλό για την υγειονομική ανάπτυξη στη χώρα;
22η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κυριόπουλος Γιάννης
Κριτική προσέγγιση της φαρμακευτικής πολιτικής στην Ελλάδα
22η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κυριόπουλος Ηλίας
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Αποτελεί το «Σχέδιο Πισσαρίδη» τον μοχλό για την υγειονομική ανάπτυξη στη χώρα;
22η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τούντας Γιάννης
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Αποτελεί το «Σχέδιο Πισσαρίδη» τον μοχλό για την υγειονομική ανάπτυξη στη χώρα;
22η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τσακανίκας Άγγελος
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Αποτελεί το «Σχέδιο Πισσαρίδη» τον μοχλό για την υγειονομική ανάπτυξη στη χώρα;
23η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κυριόπουλος Γιάννης
Από τον αιφνιδιασμό στις αντιφάσεις και την επανεκκίνηση
23η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κυριόπουλος Γιάννης
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Πολιτικές και στρατηγικές προϋποθέσεις για την αναβάθμιση της δημόσιας υγείας στην Ελλάδα στη μετά τον κορωνοϊό εποχή
23η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Παπαστεργίου Δημήτρης
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Πολιτικές και στρατηγικές προϋποθέσεις για την αναβάθμιση της δημόσιας υγείας στην Ελλάδα στη μετά τον κορωνοϊό εποχή
23η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Σουλιώτης Κυριάκος
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Δημόσια υγεία, πολιτική και πανδημία
23η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τούντας Γιάννης
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Δημόσια υγεία, πολιτική και πανδημία
23η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τσίμας Παύλος
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Δημόσια υγεία, πολιτική και πανδημία
23η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τσίμτσιου Ζωή
Πανδημία και Δημόσια Υγεία: διδάγματα και ευκαιρίες
23η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τσουρός Άγις
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Δημόσια υγεία, πολιτική και πανδημία
23η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τσουρός Άγις
Πολιτικές και στρατηγικές προϋποθέσεις για την αναβάθμιση της δημόσιας υγείας στην Ελλάδα στη μετά τον κορωνοϊό εποχή - Εισήγηση
23η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Χαμπίδης Κωνσταντίνος
Πολιτικές και στρατηγικές προϋποθέσεις για την αναβάθμιση της δημόσιας υγείας στην Ελλάδα στη μετά τον κορωνοϊό εποχή - Εισήγηση
23η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Φόρουμ
Αποτύπωση της 23ης Συνάντησης: Η Δημόσια Υγεία στη δίνη της Πανδημίας
24η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Αθανασάκης Κώστας
Παχυσαρκία: κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις και πολιτικές αντιμετώπισης
24η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Παπαδημητρίου Ολύμπιος
Άξονες για τη χάραξη Οδικού Χάρτη για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας
24η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κυριόπουλος Γιάννης
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Η αναζήτηση συναίνεσης για τη συγκρότηση ενός Οδικού Χάρτη για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας
24η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Αλεξίου - Χατζάκη Αικατερίνη
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Η αναζήτηση συναίνεσης για τη συγκρότηση ενός Οδικού Χάρτη για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας
24η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Αθανασάκης Κώστας
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Η αναζήτηση συναίνεσης για τη συγκρότηση ενός Οδικού Χάρτη για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας
24η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μαριόλης Ανάργυρος
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Η αναζήτηση συναίνεσης για τη συγκρότηση ενός Οδικού Χάρτη για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας
24η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Νομικός Νίκος
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Η αναζήτηση συναίνεσης για τη συγκρότηση ενός Οδικού Χάρτη για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας
24η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Παπαδημητρίου Ολύμπιος
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Η αναζήτηση συναίνεσης για τη συγκρότηση ενός Οδικού Χάρτη για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας
24η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τσαντίδου Μαρία
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Η αναζήτηση συναίνεσης για τη συγκρότηση ενός Οδικού Χάρτη για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας
24η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Φόρουμ
Αποτύπωση της 24ης Συνάντησης: Παχυσαρκία - Πανδημία επικίνδυνη για την Υγεία την Κοινωνία και την Οικονομία

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κυριόπουλος Γιάννης
Λανθασμένα Ερωτήματα και Στρεβλές Απαντήσεις στην Ασφάλιση Υγείας

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μανιαδάκης Νίκος
Είναι Εφικτή η Μείωση της Δαπάνης και η Αύξηση της Αποτελεσματικότητας και της Ποιότητας των Υπηρεσιών Υγείας;

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μαντζάνα Βασιλική
Ε-diagnosis: Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ασφαλισμένου

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Νεκτάριος Μιλτιάδης
Καθετοποιημένα Συστήματα Ασφάλισης υγείας- Συστήματα Αποζημίωσης

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Σισσούρας Άρης
Βάζοντας το Ζήτημα της ασφάλισης υγείας στην προοπτική του (Putting the issue into perspective)

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Βογιατζής Γιώργος
Αποτελεί ο ΕΟΠΥΥ απάντηση στο ζήτημα της υγειονομικής μεταρρύθμισης;

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κυριόπουλος Γιάννης
H Αναζήτηση της αποδοτικότητας ως προϋπόθεση της υγειονομικής ανάπτυξης: από τα Ταμεία και τον ΕΟΠΥY στα Ολοκληρωμένα Δίκτυα Υγείας

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Παπανικολάου Νίκος
Ηγούμενοι και καθοδηγούμενοι για τη βελτίωση οργανισμών και υπηρεσιών στην Υγεία

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Βογιατζής Γιώργος
Αποτελεί ο ΕΟΠΥΥ απάντηση στο ζήτημα της υγειονομικής μεταρρύθμισης;

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Αγγουράς Βασίλειος
Το μνημόνιο ως εργαλείο μεταρρύθμισης: προκλήσεις και παραλείψεις

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ανδριώτη Δέσποινα
Το ανθρώπινο δυναμικό ως αναπτυξιακή συνιστώσα

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Σισσούρας Άρης
Οι προτάσεις της επιτροπής των ‘Σοφών’

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Σουλιώτης Κυριάκος
Η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος περίθαλψης

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μητράκος Θεόδωρος
Οι επιπτώσεις της τρέχουσας οικονομικής κρίσης στους κοινωνικούς δείκτες και την κοινωνική συνοχή

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Καραμπλή Ελευθερία
Η αποτελεσματική κλινική διαχείριση ως προϋπόθεση της θετικής έκβασης των νοσημάτων

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Βαφειάδης Ιωάννης
Οργανωτική και διοικητική αναδιάρθρωση των υπηρεσιών υγείας ΕΟΠΥΥ

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Βουδούρης Γεράσιμος
Υπάρχει προοπτική για τον ΕΟΠΥΥ;

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κοντός Δημήτρης
Ο ΕΟΠΥΥ σήμερα και κυρίως στο μέλλον

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κυριόπουλος Γιάννης
Τα προαπαιτούμενα μιας παραγωγικής συζήτησης για τον ΕΟΠΥΥ

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κωνσταντοπούλου Θωμαϊς
Εξατομικευμένη θεραπεία: Η αξία της για ασθενείς και το σύστημα υγείας

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κυριόπουλος Γιάννης
Ανιχνεύοντας την καμπύλη Preston: η επαλληλία υγείας και ανάπτυξης

Αναζήτηση παρουσίασης