Αρχείο

Δημοφιλή Θέματα:
Φαρμακευτική Πολιτική

11η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κούβελας Δημήτρης
Προκλήσεις και ευκαιρίες στη διαχείριση φαρμακευτικής καινοτομίας
11η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μποσκόπουλος Πάρις
Η κάλυψη του ανασφάλιστου πληθυσμού στη φαρμακευτική περίθαλψη
11η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μυλωνά Κατερίνα
Επιπτώσεις στους προϋπολογισμούς από την εισαγωγή της φαρμακευτικής καινοτομίας
11η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ολλανδέζος Μάρκος
Τα προβλήματα και οι μέθοδοι διαχείρισης της φαρμακευτικής πολιτικής
11η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Πενταφράγκας Βασίλης
Γενόσημα vs πρωτότυπα φάρμακα: μια απόπειρα σύνθεσης
12η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Αρμελίδου Έλενα
Η αξιολόγηση της καινοτομίας: η οπτική της ερευνητικής βιομηχανίας,
12η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Καπόρη Ξένια
Πολιτική και κοινωνικοοικονομική προσέγγιση της καινοτομίας στη φαρμακευτική περίθαλψη
12η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κοσμίδης Μάριος
Φαρμακευτική καινοτομία – Επίδραση στη δαπάνη & στο θεραπευτικό αποτέλεσμα – Προκλήσεις & Προοπτικές
12η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μανιαδάκης Νίκος
Κριτική αξιολόγηση της φαρμακευτικής πολιτικής: προτάσεις για το μέλλον
12η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μανίας Νίκος
Φάρμακα και καινοτομία: δαπάνη των εντός και εκτός προστασίας φαρμακευτικών προϊόντων
12η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μπασκόζος Γιάννης
Πολιτικές διασφάλισης της πρόσβασης για όλους στο αναγκαίο φάρμακο και πολιτικές ελέγχου τιμών
12η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μυλωνά Κατερίνα
Η διαχείριση της καινοτομίας στην Ελλάδα
12η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Οικονόμου Όλγα
Φαρμακευτική πολιτική και καινοτομία
12η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Πετράκης Γιάννης
Αποφάσεις πολιτικής υγείας και πρόσβαση στην καινοτομία, or else... join Voltaire when he said: “The art of medicine consists of amusing the patient while nature cures the disease.
12η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Σκουτέλης Θανάσης
Από τη σκοπιά του μάχιμου κλινικού γιατρού
13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Αθανασάκης Κώστας
Η θέση του φαρμάκου στην πρακτική του disease management στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ολλανδέζος Μάρκος
On, off και Gx: αμοιβαιότητα και “ανταγωνισμός”,
13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Στεφανίδου Ζωή
Η διαχείριση της φαρμακευτικής καινοτομίας: η αναζήτηση της ισορροπίας ανάμεσα στην ποιότητα και την αποδοτικότητα
13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Χαρώνης Αντώνης
Γιατί αποτυγχάνει η προσπάθεια διείσδυσης των γενοσήμων στη φαρμακευτική αγορά στη χώρα;
14η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ταραντίλης Φίλιππος
Τιμολόγηση, αποζημίωση και συνασφάλιση στη φαρμακευτική περίθαλψη: τρέχουσες εξελίξεις και προοπτικές στην Ελλάδα και την Ευρώπη,
14η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Αθανασάκης Κώστας
Ένα υπόδειγμα επιλογών στη φαρμακευτική περίθαλψη για τη βελτίωση της ατομικής χρησιμότητας των καταναλωτών υγείας
14η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μανιαδάκης Νίκος
Η συμβολή της φαρμακευτικής περίθαλψης στο επίπεδο υγείας
15η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Καπόρη Ξένια
Η διαχείριση της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης: τρέχουσα πρακτική και ορθολογική διαχείριση
15η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κοσμίδης Μάριος
Μπορεί να υπάρξει εθνική πολιτική φαρμάκου σε συνθήκες οικονομικής κρίσης;
15η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κούρκουλας Νικόλας
Είναι η πολυκριτηριακή προσέγγιση χρήσιμη στη διαδικασία διαπραγμάτευσης; Η περίπτωση της ηπατίτιδας C
15η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μανίας Νίκος
Γενόσημα και πρωτότυπα: μια σχέση αμοιβαίας εξάρτησης
15η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μπραουδάκη Εμμανουέλα
Από τη συστηματική ανασκόπηση στην τεκμηριωμένη πολιτική του φαρμάκου: μαθήματα από τη διεθνή εμπειρία για τα γενόσημα
15η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Παπαδημητρίου Ολύμπιος
Η φαρμακευτική βιομηχανία στην Ελλάδα του 2017: ένα άλμα στο κενό
16η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κοσμίδης Μάριος
Η αναπτυξιακή διάσταση του φαρμάκου
16η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Πενταφράγκας Βασίλης
Αλήθειες και ψεύδη για τη φαρμακευτική δαπάνη στην Ελλάδα
17η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ναούμ Γιώτα
Η αναζήτηση ενός βέλτιστου μείγματος στη φαρμακευτική κατανάλωση
17η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ολλανδέζος Μάρκος
Η ασφαλιστική κάλυψη της φαρμακευτικής περίθαλψης
19η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Παναγούλιας Κώστας
Οι προοπτικές της φαρμακοβιομηχανίας στη μεταμνημονιακή εποχή
19η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Παπαταξιάρχης Μάκης
Τιμολόγηση και αποζημίωση στην αγορά του φαρμάκου: είναι βέβαιο ότι έχουν συζητηθεί και αναλυθεί όλες οι πιθανές λύσεις;
1η Συνάντηση Γ’ Περίοδος
Αθανασάκης Κώστας
Εισήγηση: Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα τα οποία πρέπει να επιλύσει μια εθνική πολιτική για το φάρμακο;
1η Συνάντηση Γ’ Περίοδος
Κυριόπουλος Ηλίας
Εισήγηση: Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα τα οποία πρέπει να επιλύσει μια εθνική πολιτική για το φάρμακο;
1η Συνάντηση Γ’ Περίοδος
Παπαδημητρίου Ολύμπιος
Αναζητώντας μια βιώσιμη φαρμακευτική πολιτική μέσα από διεθνείς πρακτικές
1η Συνάντηση Γ’ Περίοδος
Μπαρμπετάκη Λαμπρίνα
Προτάσεις και λύσεις για μια δίκαιη, προβλέψιμη και βιώσιμη αγορά φαρμάκου
1η Συνάντηση Γ’ Περίοδος
Ολλανδέζος Μάρκος
Όταν η χρηματοδότηση παρεμβαίνει στην πρόσβαση
1η Συνάντηση Γ’ Περίοδος
Οικονόμου Όλγα
Η χρηματοδότηση του νοσοκομειακού φαρμάκου: Στρεβλώσεις και απαιτούμενες διαρθρωτικές αλλαγές
1η Συνάντηση Γ’ Περίοδος
Αγγέλη Αγγελική
Νοσοκομειακό φάρμακο: υπάρχει θεραπεία;
1η Συνάντηση Γ’ Περίοδος
Κοτσεκίδου Γιώτα
Εξετάζοντας τη χρηματοδότηση της φαρμακευτικής καινοτομίας
1η Συνάντηση Γ’ Περίοδος
Πολύζος Νίκος
Εξέλιξη της νοσοκομειακής κατανάλωσης & ηλεκτρονική συνταγογράφηση της εξωνοσοκομειακής
1η Συνάντηση Γ’ Περίοδος
Ζήσης Κωνσταντίνος
Μεταφορά και προσαρμογή των επιτυχημένων διεθνών πρακτικών στην πολιτική του φαρμάκου στην Ελλάδα
1η Συνάντηση Γ’ Περίοδος
Σκρουμπέλος Αναστάσης
Η ανάγκη για τη μεταρρύθμιση του συστήματος χρηματοδότησης της φαρμακευτικής φροντίδας
1η Συνάντηση Γ’ Περίοδος
Κωτσιόπουλος Γιάννης
Αξιοποίηση δεδομένων υγείας ως μέσο για τεκμηριωμένη πολιτική υγείας
1η Συνάντηση Γ’ Περίοδος
Αθανασιάδης Θάνος
Ανάγκη για διαρθρωτικές αλλαγές στον τομέα υγείας και φαρμάκου: Προκλήσεις και ευκαιρίες
1η Συνάντηση Γ’ Περίοδος
Γραβάνης Αχιλλέας
Έρευνα για το Φάρμακο ως αναπτυξιακό εργαλείο
1η Συνάντηση Γ’ Περίοδος
Καπετανάκης Γιώργος
Ποιος είναι ο ρόλος και η σημασία της ανοιχτής διαβούλευσης στη λήψη αποφάσεων
1η Συνάντηση Γ’ Περίοδος
Φόρουμ
Συμπεράσματα 1ης Συνάντησης Γ' Περιόδου

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Καραμπλή Ελευθερία
Η επίδραση της τεχνολογίας στη δαπάνη φαρμάκου
20ή
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μπατίκας Αντώνης
Η επιλογή των γενοσήμων φαρμάκων στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας: πλεονεκτήματα και περιορισμοί
21η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Χουλιάρα Έλενα
Η συμβολή της διεθνούς φαρμακοβιομηχανίας στη διαχείριση της πανδημίας της COVID-19
22η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Αγγέλη Αγγελική
Εθνική φαρμακευτική πολιτική σε καινοτόμα φάρμακα
22η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Αθανασάκης Κώστας
ΣΥΖΗΤΗΣΗ-Οι προοπτικές ανάπτυξης του εμβολίου έναντι του COVID-19
22η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Βαλτάς Απόστολος
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Κριτική αξιολόγηση των μέτρων της φαρμακευτικής πολιτικής
22η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ελευθερίου Γιώργος
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Κριτική αξιολόγηση των μέτρων της φαρμακευτικής πολιτικής
22η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Καρόκης Αντώνης
ΣΥΖΗΤΗΣΗ-Οι προοπτικές ανάπτυξης του εμβολίου έναντι του COVID-19
22η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κοσμίδης Μάριος
Εμπόδια στην εφαρμογή μια ενιαίας φαρμακευτικής πολιτικής
22η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κυριόπουλος Γιάννης
Κριτική προσέγγιση της φαρμακευτικής πολιτικής στην Ελλάδα
22η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ντάκουλας Γρηγόρης
ΣΥΖΗΤΗΣΗ-Οι προοπτικές ανάπτυξης του εμβολίου έναντι του COVID-19
22η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Παπαδημητρίου Ολύμπιος
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Κριτική αξιολόγηση των μέτρων της φαρμακευτικής πολιτικής
22η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Πενταφράγκας Βασίλης
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Κριτική αξιολόγηση των μέτρων της φαρμακευτικής πολιτικής
22η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τουσίμης Γιώργος
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Κριτική αξιολόγηση των μέτρων της φαρμακευτικής πολιτικής
22η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τσιακαλάκης Γιώργος
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Κριτική αξιολόγηση των μέτρων της φαρμακευτικής πολιτικής
22η Συνάντηση (pre-event)
Β' Περίοδος
Jakoncic Agata
Πόσο αναγκαία και επαρκή είναι τα πρόσφατα μέτρα για τη φαρμακευτική περίθαλψη;
22η Συνάντηση (pre-event)
Β' Περίοδος
Αθανασάκης Κώστας
Πόσο αναγκαία και επαρκή είναι τα πρόσφατα μέτρα για τη φαρμακευτική περίθαλψη;
22η Συνάντηση (pre-event)
Β' Περίοδος
Κυριόπουλος Γιάννης
Πόσο αναγκαία και επαρκή είναι τα πρόσφατα μέτρα για τη φαρμακευτική περίθαλψη;
22η Συνάντηση (pre-event)
Β' Περίοδος
Παπαδημητρίου Ολύμπιος
Πόσο αναγκαία και επαρκή είναι τα πρόσφατα μέτρα για τη φαρμακευτική περίθαλψη;
22η Συνάντηση (pre-event)
Β' Περίοδος
Παπάζογλου Γιώργος
Πόσο αναγκαία και επαρκή είναι τα πρόσφατα μέτρα για τη φαρμακευτική περίθαλψη;
22η Συνάντηση (pre-event)
Β' Περίοδος
Τρύφων Θεόδωρος
Πόσο αναγκαία και επαρκή είναι τα πρόσφατα μέτρα για τη φαρμακευτική περίθαλψη;

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κοντοζαμάνης Βασίλης
Φαρμακευτική περίθαλψη στο πλαίσιο του ΕΟΠΥΥ

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κοντοζαμάνης Βασίλης
Φαρμακευτική περίθαλψη στο πλαίσιο του ΕΟΠΥΥ

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Γερασόπουλος Μάρκος
Η διαχείριση των καινοτόμων φαρμάκων

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Καραμπλή Ελευθερία
Συστήματα αποζημίωσης του φαρμάκου

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ολλανδέζος Μάρκος
Φαρμακευτική πολιτική: Η αποτελεσματικότητα των φαρμακευτικών υπηρεσιών υπό το πρίσμα των περικοπών

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Παλάκα Ειρήνη
Εξέλιξη της φαρμακευτικής δαπάνης: Τελευταία δεδομένα

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Στουρνάρας Γιάννης
Η ελληνική οικονομία: τα προβλήματα και οι ευκαιρίες

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Δρέττα Αθηνά
Η διαχείριση της φαρμακευτικής δαπάνης σε συνθήκες «Μνημονίου»

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Καρόκης Αντώνης
Τεχνικές και μέθοδοι τιμολόγησης στη φαρμακευτική δαπάνη

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μανιός Νίκος
Το σύστημα υγείας: μια ριζοσπαστική οπτική

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μυλωνά Κατερίνα
Οι θέσεις των stakeholders στην τιμολόγηση του φαρμάκου

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ολλανδέζος Μάρκος
Ποσοτικές εκτιμήσεις για τον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Πενταφράγκας Βασίλης
Η εισαγωγή της δραστικής ουσίας στη συνταγογράφηση

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τούντας Γιάννης
Φάρμακο και φαρμακευτική πολιτική σε συνθήκες οικονομικής κρίσης

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Φρουζής Κωνσταντίνος
Επιπτώσεις από την περιστολή της φαρμακευτικής δαπάνης

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Αθανασάκης Κώστας
Η επίδραση της αύξησης της συμμετοχής στο κόστος στη συμμόρφωση των ασθενών: εστίαση στους ασυμπτωματικούς χρόνιους ασθενείς

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Βερναδάκη Άντζελα
Διαχείριση ασθενών με αυτοάνοσα νοσήματα: η περίπτωση της ρευματοειδούς αρθρίτιδας

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Αποστολίδης Πασχάλης
Υπάρχει λύση προς την ορθή χρήση συμβατικών και καινοτόμων φαρμάκων για ίση και αποτελεσματική πρόσβαση των ασθενών στις θεραπείες τους;

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Λίτσα Παναγιώτα
Φαρμακευτική πολιτική του ΕΟΠΥΥ

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μυλωνά Κατερίνα
Η πρόκληση της φαρμακευτικής καινοτομίας κατά το σχεδιασμό της φαρμακευτικής πολιτικής

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Οικονόμου Όλγα
Η φαρμακευτική πολιτική ως εργαλείο παροχής ποιοτικής φαρμακευτικής φροντίδας στον ασθενή

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Βογιατζής Γιώργος
Προκλινική ανάπτυξη φαρμάκων: τα θεμέλια της οικονομικής επέκτασης

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κούβελας Δημήτρης
Πολιτική φαρμάκου: θεραπευτικά πρωτόκολλα ή εξορθολογισμός συνταγογράφησης;

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Πενταφράγκας Βασίλης
Η αναπτυξιακή διάσταση της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας: τάσεις και προοπτικές

Αναζήτηση παρουσίασης