Αρχείο

Δημοφιλή Θέματα:
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας


Συνάντηση
Β' Περίοδος
Λιονής Χρήστος
Εγκυρότητα και Αξιοπιστία στις Μετρήσεις υγείας

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Σουλιώτης Κυριάκος
Μετρήσεις Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Σουλιώτης Κυριάκος
Μετρήσεις Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τούντας Γιάννης
Μετρήσεις Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τούντας Γιάννης
Μετρήσεις Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα
11η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κοντός Δημήτρης
Η ανασυγκρότηση των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας ως προτεραιότητα της πολιτικής υγείας
11η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Οικονομίδου Ρένα
Εναλλακτικές πολιτικές για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στη μεταμνημονιακή εποχή
13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Αθανασάκης Κώστας
Η θέση του φαρμάκου στην πρακτική του disease management στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Αλμπάνη Λένα
Είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας μονοδιάστατα ένα ιατρικό ζήτημα ή μια διεπιστημονική και διατομεακή προσέγγιση;
13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Βοζίκης Αθανάσιος
Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας: γεγονότα και ποσοτικές εκτιμήσεις
13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Δρέττα Αθηνά
Από τη ρητορική στην αφήγηση και την εφαρμογή της μεταρρύθμισης στην πρωτοβάθμια φροντίδα
13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ευδοκιμίδης Γιάννης
Από τη ρητορική στην αφήγηση και την εφαρμογή της μεταρρύθμισης στην πρωτοβάθμια φροντίδα
13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Θηραίος Λευτέρης
Κατευθυντήριες οδηγίες και θεραπευτικά πρωτόκολλα στην πρωτοβάθμια φροντίδα: αλήθειες, εμπόδια και αυταπάτες,
13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ιατρού Χρήστος
Η θεμελίωση της αναγκαιότητας για την προτεραιοποίηση της πρωτοβάθμιας φροντίδας στην εθνική πολιτική υγείας
13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κοντός Δημήτρης
Η θεμελίωση της αναγκαιότητας για την προτεραιοποίηση της πρωτοβάθμιας φροντίδας στην εθνική πολιτική υγείας
13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κυριόπουλος Γιάννης
Έχει εφαρμογή η αρχή του Pareto στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας;
13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Λιονής Χρήστος
Η αναζήτηση τεκμηρίωσης και συναίνεσης για τη μεταρρύθμιση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μερκούρης Μποδοσάκης-Πρόδρομος
Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας: γεγονότα και ποσοτικές εκτιμήσεις
13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μπαλασόπουλος Θάνος
Φραγμοί και εμπόδια στην πρόσβαση και τη χρήση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μπερσίμης Σωτήρης
Η πρωτοβάθμια φροντίδα και η συμβολή της ασφάλισης υγείας
13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μπουμπουχαιροπούλου Νάντια
Δαπάνη υγείας και “αντίστροφη υποκατάσταση” στην πρωτοβάθμια φροντίδα: αλήθειες, ψεύδη και αυταπάτες
13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ναούμ Γιώτα
Τάσεις και εξελίξεις στη χρήση υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας: ποσοτικές εκτιμήσεις και ποιοτικά συμπεράσματα από τη διεθνή και εγχώρια εμπειρία
13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Οικονομίδου Ρένα
Οικονομική κρίση και “μνημονιακές” πολιτικές: η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στο στόχαστρο
13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Οικονόμου Μπάμπης
Οικονομική κρίση και “μνημονιακές” πολιτικές: η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στο στόχαστρο
13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Οικονόμου Νίκος
Ιατροφαρμακευτική δαπάνη και αποδοτική κατανομή των πόρων στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Οικονόμου Όλγα
Ιατροφαρμακευτική δαπάνη και αποδοτική κατανομή των πόρων στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Σισσούρας Άρης
Για την περιπέτεια της Π.Φ.Υ.: από την πρωτοπορία του σχεδίου Δοξιάδη και της μεταρρύθμισης Αυγερινού στην “αέναη” αδράνεια και κρίση
13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Σκρουμπέλος Αναστάσης
Η συμβολή της πρωτοβάθμιας φροντίδας στον προσυμπτωματικό έλεγχο (με έμφαση στον καρκίνο),
13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Στεφανίδου Ζωή
Η διαχείριση της φαρμακευτικής καινοτομίας: η αναζήτηση της ισορροπίας ανάμεσα στην ποιότητα και την αποδοτικότητα
13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Συκάκης Τάσος
Η ανάπτυξη των δομών στην πρωτοβάθμια φροντίδα: μια προσέγγιση υπό την οπτική της καινοτομίας
13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τριανταφυλλίδη Αθηνά
Είναι δυνατή η ανάπτυξη ηλεκτρονικού φακέλου υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα
13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τσιάντου Βανέσσα
Ανασκόπηση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης και των μνημονιακών πολιτικών στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Φραγκούλης Ευάγγελος
Ρητορική και πολιτική στην πρωτοβάθμια φροντίδα: η αναγκαιότητα μιας τεκμηριωμένης προσέγγισης
14η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τατσιώνη Αθηνά
Είναι η γενική ιατρική και η πρωτοβάθμια φροντίδα η κατάλληλη απάντηση για την ανάπτυξη του υγειονομικού τομέα;
15η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Λιονής Χρήστος
Η συμβολή της Δημόσιας Υγείας και της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην αποδοτική κατανομή και χρήση των πόρων
15η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Οικονόμου Νίκος
Η τιμολόγηση των ιατρικών πράξεων και των διαγνωστικών κατηγοριών ως βάση για αποτελεσματικές και αποδοτικές εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες υγείας
17η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Λιονής Χρήστος
Η συμβολή της τεκμηριωμένης ιατρικής στην υγεία
17η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ναούμ Βίκυ
Η κατανομή των πόρων στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
18η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Γαλανάκης Χρήστος
Αποτίμηση των αναγκών υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
18η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Θηραίος Λευτέρης
Η συμβολή των καταγραφών στην τεκμηρίωση της πολιτικής υγείας
18η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κόκκαλη Σταματία
Τιμολόγηση και αποζημίωση του ‘προϊόντος’ της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
18η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τσίμτσιου Ζωή
Προσαρμογή του ‘παραγόμενου’ προϊόντος στις ανάγκες των χρηστών
19η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ναούμ Γιώτα
Οι προτιμήσεις των πολιτών και η χρήση των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας: ευρήματα από την έρευνα «Υγεία & Ευημερία»
19η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τατσιώνη Αθηνά
Προοπτικές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στη χώρα μας
19η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τσίμτσιου Ζωή
Υπάρχουν προοπτικές βιωσιμότητας και ανάπτυξης στα Κέντρα Υγείας;

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Λοπατατζίδης Θανάσης
Παρεμβάσεις για την Αποδοτικότητα στη Φροντίδα Υγείας: Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα
20ή
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ζήσης Κωνσταντίνος
Είναι ρεαλιστική η πραγματοποίηση κλινικών και συμπεριφορικών μελετών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας;
20ή
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Θηραίος Λευτέρης
Η σύνδεση της Δημόσιας Υγείας με την Πρωτοβάθμια Φροντίδα
20ή
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Λιονής Χρήστος
Από την Alma Ata στην Astana: Εμπειρίες και διδάγματα
20ή
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μπατίκας Αντώνης
Η επιλογή των γενοσήμων φαρμάκων στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας: πλεονεκτήματα και περιορισμοί
20ή
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ναούμ Γιώτα
Ο έλεγχος και η διαχείριση των Μειζόνων Παραγόντων Κινδύνου για την υγεία
20ή
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Φραγκούλης Ευάγγελος
Η Διακήρυξη της Astana και η θέση του Γενικού Οικογενειακού Γιατρού
22η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Θεμιστοκλέους Μάριος
Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ως θεμέλιο της υγειονομικής ανάπτυξης
23η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μαριόλης Ανάργυρος
Η αναγκαιότητα συγκριτικής προτεραιοποίησης της πρωτοβάθμιας φροντίδας
24η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τσίμτσιου Ζωή
Ο ρόλος του ιατρού πρώτης επαφής
24η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Λαμπαδιάρη Βάια
Ειδικά κέντρα για την παχυσαρκία και διασύνδεση με την ΠΦΥ
24η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μαριόλης Ανάργυρος
Η αναζήτηση συναίνεσης για τη συγκρότηση ενός Οδικού Χάρτη για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας
24η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κυριόπουλος Γιάννης
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Η αναζήτηση συναίνεσης για τη συγκρότηση ενός Οδικού Χάρτη για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας
24η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Αλεξίου - Χατζάκη Αικατερίνη
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Η αναζήτηση συναίνεσης για τη συγκρότηση ενός Οδικού Χάρτη για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας
24η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Αθανασάκης Κώστας
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Η αναζήτηση συναίνεσης για τη συγκρότηση ενός Οδικού Χάρτη για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας
24η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μαριόλης Ανάργυρος
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Η αναζήτηση συναίνεσης για τη συγκρότηση ενός Οδικού Χάρτη για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας
24η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Νομικός Νίκος
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Η αναζήτηση συναίνεσης για τη συγκρότηση ενός Οδικού Χάρτη για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας
24η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Παπαδημητρίου Ολύμπιος
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Η αναζήτηση συναίνεσης για τη συγκρότηση ενός Οδικού Χάρτη για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας
24η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τσαντίδου Μαρία
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Η αναζήτηση συναίνεσης για τη συγκρότηση ενός Οδικού Χάρτη για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Αθανασάκης Κώστας
Προς ένα υπόδειγμα ανασυγκρότησης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Γεωργακόπουλος Κώστας
Μάχιμη Ιατρική - Διαχείριση ιατρικού δυναμικού και οικονομικών πόρων

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Θεοδώρου Μάμας
Υπογράφοντας συμβόλαιο με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας: Όροι και προϋποθέσεις για τους προμηθευτές υπηρεσιών ΠΦΥ

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Θηραίος Λευτέρης
Μονάδες ΠΦΥ του ΕΣΥ: Μια πρόταση οργανωτικής και λειτουργικής ανασυγκρότησης

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κυριόπουλος Γιάννης
H Αναζήτηση της αποδοτικότητας ως προϋπόθεση της υγειονομικής ανάπτυξης: από τα Ταμεία και τον ΕΟΠΥY στα Ολοκληρωμένα Δίκτυα Υγείας

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Λιονής Χρήστος
Μια πρόταση ανάπτυξης ενός λειτουργικού υποδείγματος για την ανασυγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ελλάδα

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μερκούρης Μποδοσάκης-Πρόδρομος
Θέσεις της ΕΛΕΓΕΙΑ για τις απαραίτητες ανατροπές στο ελληνικό σύστημα υγείας

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Σκρουμπέλος Αναστάσης
Προσεγγίζοντας την ισότητα και την αποδοτικότητα στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Αθανασάκης Κώστας
Προς ένα υπόδειγμα ανασυγκρότησης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Θεοδώρου Μάμας
Υπογράφοντας συμβόλαιο με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας: Όροι και προϋποθέσεις για τους προμηθευτές υπηρεσιών ΠΦΥ

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Λιονής Χρήστος
Μια πρόταση ανάπτυξης ενός λειτουργικού υποδείγματος για την ανασυγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ελλάδα

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Σκρουμπέλος Αναστάσης
Προσεγγίζοντας την ισότητα και την αποδοτικότητα στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Λιονής Χρήστος
Στρατηγική απεμπλοκής των νοσοκομείων από την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & πρωτόκολλα διαχείρισης ασθενών

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Οικονομίδου Ρένα
Η χρήση γενοσήμων στην πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Γελαστοπούλου Ελένη
Το φορτίο της νοσηρότητας των χρονίων νοσημάτων στην Ελλάδα

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Θηραίος Λευτέρης
Επίπτωση και επιπολασμός των χρονίων νοσημάτων και κλινική διαχείριση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κυριόπουλος Γιάννης
Το αξιακό φορτίο και η πολιτική επικαιρότητα της Διακήρυξης της Alma-Ata

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Λιονής Χρήστος
Τα χρόνια νοσήματα στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μποσκόπουλος Πάρις
Προγράμματα στήριξης ασθενών

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μυλωνά Κατερίνα
Οικονομική κρίση και χρόνια νοσήματα

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Πάβη Ελπίδα
Αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα στην πρόληψη των χρονίων νοσημάτων

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Παπαγεωργίου Άννα
Παγκόσμια στρατηγική για την πρόληψη και τον έλεγχο των μη μεταδιδόμενων νοσημάτων

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Σκρουμπέλος Αναστάσης
Προτάσεις για την αναδιοργάνωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας: Δίκτυα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Φρουζής Κωνσταντίνος
Η φαρμακευτική πολιτική στα χρόνια νοσήματα

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Knudsen Mette
Η εμπειρία της Δανίας: έμφαση στην ΠΦΥ (The Danish experience: emphasis on Primary Health Care)

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Λιονής Χρήστος
Η επιστημονικότητα και η επικαιρότητα της ΠΦΥ

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μερκούρης Μποδοσάκης-Πρόδρομος
Διακήρυξη της Alma Ata: Μπορεί η ΠΦΥ και ο ΕΟΠΥΥ να συνυπάρξουν;

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Σκρουμπέλος Αναστάσης
H πρωτοβάθμια φροντίδα ως «πύλη εισόδου» των διαρθρωτικών αλλαγών στην υγεία

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Σουλιώτης Κυριάκος
Προς τη μεταρρύθμιση της ΠΦΥ στην Ελλάδα: αξιολόγηση των επιλογών

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κατσίκης Βαγγέλης
Η τεχνολογική υποστήριξη της κλινικής διαγνωστικής στην πρωτοβάθμια φροντίδα: διαρθρωτικές αλλαγές και ανάπτυξη

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Λιονής Χρήστος
Ποια Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας χρειάζεται μια χώρα σε κρίση: διερευνώντας τα χαρακτηριστικά της στη χώρα μας

Αναζήτηση παρουσίασης