Αρχείο

Δημοφιλή Θέματα:
Οικονομικά της Υγείας


Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ζάβρας Δημήτρης
Μεθοδολογία προσδιορισμού των διαστάσεων της υγείας
10η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Βερναδάκη Άντζελα
Ποιος και πώς θα πληρώσει τη φαρμακευτική δαπάνη του ανασφάλιστου πληθυσμού;
10η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κοντός Δημήτρης
Η υγειονομική κάλυψη των ανασφάλιστων και ο ρόλος του ΕΟΠΥΥ
10η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κυριόπουλος Γιάννης
Τυχαίες σκέψεις για την ολική επαναφορά του υγειονομικού τομέα στην καθολική και επαρκή (σχεδόν πλήρη) κάλυψη του πληθυσμού με βάση τα κριτήρια της ισότητας και της αποδοτικότητας
10η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μυλωνά Κατερίνα
Η κάλυψη του ανασφάλιστου πληθυσμού από τον ΕΟΠΥΥ: οξύμωρο σχήμα μιας κοινωνικής πραγματικότητας
10η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Οικονομίδου Ρένα
Η κάλυψη του ανασφάλιστου πληθυσμού στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
10η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Οικονόμου Μπάμπης
Οικονομική κρίση, ανεργία και φτώχεια στην Ελλάδα: επιπτώσεις στην πρόσβαση των υπηρεσιών υγείας
10η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Πάβη Ελπίδα
Παγίδα (ιατρικής) φτώχειας: μπορούν να μη διαβούν το κατώφλι της φτώχειας οι ευάλωτοι πληθυσμοί;
10η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Σκρουμπέλος Αναστάσης
Ιδιωτικές πληρωμές και καταστροφικές δαπάνες υγείας στους χρόνιους ασθενείς
10η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Σουλιώτης Κυριάκος
Πρόταση μεταρρύθμισης του χρηματοδοτικού υποδείγματος του συστήματος υγείας στην Ελλάδα
10η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τήνιος Πλάτων
Το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα: υπάρχει προοπτική;
10η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τσακλόγλου Παναγιώτης
Η αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας: 2010-2014
11η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Αθανασάκης Κώστας
Τεχνικές και μέθοδοι καταμερισμού του κινδύνου και του κόστους στην ιατρική περίθαλψη
11η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Αποστολίδης Πασχάλης
Συστήματα αποζημίωσης στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
11η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κυριόπουλος Γιάννης
Η επίπτωση της νόσου του Baumol στην υγεία: υπάρχει απάντηση με την αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας;
11η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Οικονόμου Μπάμπης
Αναγκαίες αλλαγές για τη διεύρυνση και τη σταθερότητα της χρηματοδότησης του υγειονομικού τομέα
11η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Οικονόμου Όλγα
Η αναζήτηση ισορροπίας στους προϋπολογισμούς της υγείας και της φαρμακευτικής περίθαλψης
12η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ολλανδέζος Μάρκος
Δαπάνη υγείας, φαρμακευτική δαπάνη και καινοτομία
13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μπουμπουχαιροπούλου Νάντια
Δαπάνη υγείας και “αντίστροφη υποκατάσταση” στην πρωτοβάθμια φροντίδα: αλήθειες, ψεύδη και αυταπάτες
13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Οικονόμου Μπάμπης
Οικονομική κρίση και “μνημονιακές” πολιτικές: η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στο στόχαστρο
13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Οικονόμου Νίκος
Ιατροφαρμακευτική δαπάνη και αποδοτική κατανομή των πόρων στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Οικονόμου Όλγα
Ιατροφαρμακευτική δαπάνη και αποδοτική κατανομή των πόρων στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τσιάντου Βανέσσα
Ανασκόπηση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης και των μνημονιακών πολιτικών στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
14η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Βελιώτης Γεώργιος
Έχει θέση η συμπληρωματική ασφάλιση υγείας στην ανάπτυξη του συστήματος υγείας
14η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κοματάς Θεόδωρος
Η λειτουργία των νοσοκομείων ως καθοριστικός παράγοντας της οικονομίας του κράτους
14η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ξένος Πάνος
Προγραμματισμός και λειτουργία του τομέα της ζήτησης των υπηρεσιών υγείας
15η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Αθανασάκης Κώστας
Τιμολόγηση, διαπραγμάτευση, αποζημίωση. Από την οικονομική θεωρία στην εμπειρική προσέγγιση
15η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κυριόπουλος Γιάννης
O Kenneth Arrow, η εποχή του και εμείς: η επιστημολογική και κοινωνική σημασία των οικονομικών της υγείας
15η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μπαρδής Βασίλης
Δυνατότητα εφαρμογής συστήματος DRGs στην Ελλάδα σε συνδυασμό με την αποτελεσματικότητα/αποδοτικότητα
15η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ψυχογυιός Κωνσταντίνος
Μηχανισμοί ελέγχου και περιστολής της δαπάνης των συμβεβλημένων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρόχων υγείας
16η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Αθανασάκης Κώστας
Οι εξωτερικότητες της δαπάνης υγείας: προεκτάσεις για την πολιτική υγείας,
16η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Βελιώτης Γεώργιος
Γιατί η κάλυψη της ιδιωτικής ασφάλισης για την υγεία παραμένει χαμηλή;
16η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ηγουμενίδης Μιχάλης
Διαστάσεις βιοηθικής και δικαιοσύνης στην κατανομή των πόρων στην υγεία
16η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κοματάς Θεόδωρος
Η δημόσια δαπάνη υγείας στην Ελλάδα υπό την οπτική των ρυθμιστικών αρχών
16η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κυριόπουλος Ηλίας
Μια εμπειρική ανάλυση της ιδιωτικής δαπάνης υγείας στην Ελλάδα
16η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μανιαδάκης Νίκος
Η δαπάνη για την υγεία σε διεθνές επίπεδο
16η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μπαλασόπουλος Θάνος
Δημόσια και ιδιωτική δαπάνη υγείας στις χώρες του Ο.Ο.Σ.Α.,
16η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μπραουδάκη Εμμανουέλα
Το Σύστημα Εθνικών Λογαριασμών και η δαπάνη για την υγεία: μεθοδολογικές διευκρινίσεις και πραγματικές εξελίξεις
16η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ξένος Πάνος
Το μέλλον της ασφάλισης στην υγειονομική περίθαλψη: συμπληρωματικότητα ή/και ανταγωνισμός μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
16η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Πάβη Ελπίδα
Η εξέλιξη της οδοντιατρικής δαπάνης την περίοδο της κρίσης: τάσεις και προκλήσεις,
16η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Πενταφράγκας Βασίλης
Αλήθειες και ψεύδη για τη φαρμακευτική δαπάνη στην Ελλάδα
16η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Σουλιώτης Κυριάκος
Η δαπάνη για την υγεία στην Ελλάδα
16η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τσακανίκας Άγγελος
Η συμμετοχή του τομέα υγείας στην οικονομική ανάπτυξη
17η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Αθανασάκης Κώστας
Ευημερισμικές και υπερευημερισμικές προσεγγίσεις στην κατανομή των πόρων για την υγεία
17η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Βόβα-Χατζή Χαρά
Η δαπάνη στη δημόσια υγεία: μια επένδυση για το ανθρώπινο κεφάλαιο
17η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Γούναρης Χρυσόστομος
Η εφαρμογή των DRGs στην Ελλάδα
17η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ευδοκιμίδης Γιάννης
Debate: Διλήμματα και υπερβάσεις στην κατανομή των πόρων: η περίπτωση των νοσοκομείων
17η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κοματάς Θεόδωρος
Η επίπτωση της δημόσιας υγείας στα δημόσια οικονομικά
17η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κοντοζαμάνης Βασίλης
Debate: Διλήμματα και υπερβάσεις στην κατανομή των πόρων: η περίπτωση των νοσοκομείων
17η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κυριόπουλος Ηλίας
Μεταβολές στη δαπάνη των νοικοκυριών για την υγεία στην περίοδο της οικονομικής κρίσης
17η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μπαλασοπούλου Αναστασία
Debate: Διλήμματα και υπερβάσεις στην κατανομή των πόρων: η περίπτωση των νοσοκομείων
17η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μπαρμπούνης Βασίλης
Debate: Διλήμματα και υπερβάσεις στην κατανομή των πόρων: η περίπτωση των νοσοκομείων
17η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ναούμ Βίκυ
Η κατανομή των πόρων στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
17η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ναούμ Γιώτα
Η αναζήτηση ενός βέλτιστου μείγματος στη φαρμακευτική κατανάλωση
17η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ξένος Πάνος
Η κατανομή της δαπάνης για την υγεία στην Ελλάδα και διεθνώς
17η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ολλανδέζος Μάρκος
Η ασφαλιστική κάλυψη της φαρμακευτικής περίθαλψης
17η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Πάβη Ελπίδα
Προοπτική χρηματοδότηση: DRGs
17η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Σισσούρας Άρης
Κατανέμοντας τους πόρους βάσει των αναγκών υγείας: μια περιήγηση στη RAWP formula
18η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μπαλασοπούλου Αναστασία
Η διαχείριση των νοσοκομειακών προϋπολογισμών
19η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ζήσης Κωνσταντίνος
Πολιτικές ελέγχου του κόστους και συγκράτησης της δαπάνης στον υγειονομικό τομέα
19η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κοντός Δημήτρης
Η ασφάλιση υγείας ως μηχανισμός αποδοτικής κατανομής και χρήσης των πόρων
19η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κυριόπουλος Ηλίας
Καταστροφικές δαπάνες και πτωχοποίηση των νοικοκυριών: θεωρητικές διαστάσεις και εμπειρικά ευρήματα
19η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μιχαηλίδου Δόμνα
Η αναπτυξιακή διάσταση του υγειονομικού τομέα και οι προοπτικές της εθνικής οικονομίας
19η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ολλανδέζος Μάρκος
Είναι εφικτή η περιστολή της δαπάνης χωρίς επιπτώσεις στην ιατρική περίθαλψη;
19η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Παπαταξιάρχης Μάκης
Η αποκατάσταση της ασυμμετρίας: μείγμα εξορθολογισμού και συνυπευθυνότητας
19η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Σκρουμπέλος Αναστάσης
Η ιατροφαρμακευτική δαπάνη στη χώρα και διεθνώς: τα μεγέθη και οι πολιτικές
1η Συνάντηση Γ’ Περίοδος
Αθανασάκης Κώστας
Εισήγηση: Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα τα οποία πρέπει να επιλύσει μια εθνική πολιτική για το φάρμακο;
1η Συνάντηση Γ’ Περίοδος
Κυριόπουλος Ηλίας
Εισήγηση: Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα τα οποία πρέπει να επιλύσει μια εθνική πολιτική για το φάρμακο;
1η Συνάντηση Γ’ Περίοδος
Παπαδημητρίου Ολύμπιος
Αναζητώντας μια βιώσιμη φαρμακευτική πολιτική μέσα από διεθνείς πρακτικές
1η Συνάντηση Γ’ Περίοδος
Μπαρμπετάκη Λαμπρίνα
Προτάσεις και λύσεις για μια δίκαιη, προβλέψιμη και βιώσιμη αγορά φαρμάκου
1η Συνάντηση Γ’ Περίοδος
Ολλανδέζος Μάρκος
Όταν η χρηματοδότηση παρεμβαίνει στην πρόσβαση
1η Συνάντηση Γ’ Περίοδος
Οικονόμου Όλγα
Η χρηματοδότηση του νοσοκομειακού φαρμάκου: Στρεβλώσεις και απαιτούμενες διαρθρωτικές αλλαγές
1η Συνάντηση Γ’ Περίοδος
Αγγέλη Αγγελική
Νοσοκομειακό φάρμακο: υπάρχει θεραπεία;
1η Συνάντηση Γ’ Περίοδος
Κοτσεκίδου Γιώτα
Εξετάζοντας τη χρηματοδότηση της φαρμακευτικής καινοτομίας
1η Συνάντηση Γ’ Περίοδος
Πολύζος Νίκος
Εξέλιξη της νοσοκομειακής κατανάλωσης & ηλεκτρονική συνταγογράφηση της εξωνοσοκομειακής
1η Συνάντηση Γ’ Περίοδος
Ζήσης Κωνσταντίνος
Μεταφορά και προσαρμογή των επιτυχημένων διεθνών πρακτικών στην πολιτική του φαρμάκου στην Ελλάδα
1η Συνάντηση Γ’ Περίοδος
Σκρουμπέλος Αναστάσης
Η ανάγκη για τη μεταρρύθμιση του συστήματος χρηματοδότησης της φαρμακευτικής φροντίδας
1η Συνάντηση Γ’ Περίοδος
Κωτσιόπουλος Γιάννης
Αξιοποίηση δεδομένων υγείας ως μέσο για τεκμηριωμένη πολιτική υγείας
1η Συνάντηση Γ’ Περίοδος
Αθανασιάδης Θάνος
Ανάγκη για διαρθρωτικές αλλαγές στον τομέα υγείας και φαρμάκου: Προκλήσεις και ευκαιρίες
1η Συνάντηση Γ’ Περίοδος
Γραβάνης Αχιλλέας
Έρευνα για το Φάρμακο ως αναπτυξιακό εργαλείο
1η Συνάντηση Γ’ Περίοδος
Καπετανάκης Γιώργος
Ποιος είναι ο ρόλος και η σημασία της ανοιχτής διαβούλευσης στη λήψη αποφάσεων
1η Συνάντηση Γ’ Περίοδος
Φόρουμ
Συμπεράσματα 1ης Συνάντησης Γ' Περιόδου
1η Συνάντηση
(pre-event)
Γ' Περίοδος
Μπεκυράς Ανδρέας
Χαιρετισμός στην Ημερίδα Forum - i-hecon: Χρηματοδότηση της Υγείας: Προκλήσεις και λύσεις για ένα βιώσιμο σύστημα
1η Συνάντηση
(pre-event)
Γ' Περίοδος
Αθανασάκης Κώστας
Εισαγωγική Ομιλία: Η χρηματοδότηση ως δομικό στοιχείο της βιωσιμότητας του συστήματος υγείας. Διεθνείς τάσεις και προτάσεις
1η Συνάντηση
(pre-event)
Γ' Περίοδος
Κυριόπουλος Ηλίας
Μεταρρύθμιση και χρηματοδότηση του συστήματος υγείας: μια ιστορική προσέγγιση
1η Συνάντηση
(pre-event)
Γ' Περίοδος
Οικονόμου Μπάμπης
Χρηματοδότηση και Κοινωνικοί προσδιοριστές
1η Συνάντηση
(pre-event)
Γ' Περίοδος
Κοντοπίδης Δημήτρης
Χρηματοδότηση του τομέα υγείας: Η οπτική των πολιτών
1η Συνάντηση
(pre-event)
Γ' Περίοδος
Κυριόπουλος Ηλίας
Συζήτηση Συνεδρίας Α΄: Πηγές χρηματοδότησης
1η Συνάντηση
(pre-event)
Γ' Περίοδος
Κωτσιόπουλος Γιάννης
Συζήτηση Συνεδρίας Α΄: Πηγές χρηματοδότησης
1η Συνάντηση
(pre-event)
Γ' Περίοδος
Κοντοπίδης Δημήτρης
Συζήτηση Συνεδρίας Α΄: Πηγές χρηματοδότησης
1η Συνάντηση
(pre-event)
Γ' Περίοδος
Κωτσιόπουλος Γιάννης
Ομιλία: Οι ανάγκες των πολιτών στο επίκεντρο του νέου υγειονομικού χάρτη
1η Συνάντηση
(pre-event)
Γ' Περίοδος
Πολύζος Νίκος
Υπηρεσίες υγείας
1η Συνάντηση
(pre-event)
Γ' Περίοδος
Πάβη Ελπίδα
Πρόληψη και δημόσια υγεία
1η Συνάντηση
(pre-event)
Γ' Περίοδος
Σπίνου Άννα
Συζήτηση Συνεδρίας Β΄: Αποδοτικότητα και ισότητα στον καταμερισμό των πόρων
1η Συνάντηση
(pre-event)
Γ' Περίοδος
Πολύζος Νίκος
Συζήτηση Συνεδρίας Β΄: Αποδοτικότητα και ισότητα στον καταμερισμό των πόρων
1η Συνάντηση
(pre-event)
Γ' Περίοδος
Αγγελής Άρης
Συζήτηση Συνεδρίας Β΄: Αποδοτικότητα και ισότητα στον καταμερισμό των πόρων
1η Συνάντηση
(pre-event)
Γ' Περίοδος
Πάβη Ελπίδα
Συζήτηση Συνεδρίας Β΄: Αποδοτικότητα και ισότητα στον καταμερισμό των πόρων

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Βίτσου Έλλη
Μεθοδολογικά Προβλήματα στη Μέτρηση της Δαπάνης Υγείας

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Βογιατζής Γιώργος
Δαπάνες υγείας: Μπορούμε να τις επιβραδύνουμε και ταυτόχρονα να βελτιώσουμε την ποιότητα;

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Δουμουλάκης Γιώργος
Η συγκράτηση του κόστους μέσα από τη χρησιμοποίηση εργαλείων και τεχνικών «Οργανωμένης Φροντίδας» (Managed Care) - Ποιοτική και ποσοτική αποτίμηση αποτελεσμάτων από την ελληνική εμπειρία

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μανιαδάκης Νίκος
Δαπάνη Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Παλάκα Ειρήνη
Δαπάνες Υγείας και Φαρμάκου και προτάσεις εξυγίανσης

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Παπαγεωργίου Μαντώ
Δαπάνες Υγείας και Φαρμάκου και προτάσεις εξυγίανσης

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Σουλιώτης Κυριάκος
Πολιτικές συγκράτησης των Δαπανών Υγείας στην Ελλάδα

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Στουρνάρας Γιάννης
Η ελληνική οικονομία υπό το φως των νέων εξελίξεων
20ή
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Νομικός Νίκος
Είναι εφικτή και επιθυμητή η εισαγωγή της συμπληρωματικής ασφάλισης στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη;
21η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Αθανασάκης Κώστας
Οικονομικές διαστάσεις του COVID-19 για το σύστημα υγείας
21η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τσακανίκας Άγγελος
Οικονομικές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις του τομέα της υγείας
21η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τσακλόγλου Παναγιώτης
Η μακροοικονομική διάσταση της πανδημίας

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Σουλιώτης Κυριάκος
Τα Ασφαλιστικά Ταμεία και ο Διπλός Στόχος της Μείωσης της Δαπάνης και Βελτίωση της Ποιότητας των Υπηρεσιών

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Στουρνάρας Γιάννης
Μετά τον τελευταίο νόμο, ανοιχτά ζητήματα στην κοινωνική Ασφάλιση

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Βελιώτης Γεώργιος
Η συμπληρωματική ασφάλιση και η οικονομική κρίση

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Βογιατζής Γιώργος
Νοσοκομειακή Δαπάνη: Μονοπωλιακές Τάσεις και Βιοϊατρική Τεχνολογία

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Βουδούρης Γεράσιμος
Παρουσίαση του ΟΑΕΕ

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κυριόπουλος Γιάννης
Λανθασμένα Ερωτήματα και Στρεβλές Απαντήσεις στην Ασφάλιση Υγείας

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μητράκος Θεόδωρος
Ιδιωτικές Δαπάνες Υγείας των ελληνικών νοικοκυριών

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Σουλιώτης Κυριάκος
Ο ΕΟΠΥΥ ως μέσο για την επίλυση του οικονομικού προβλήματος του υγειονομικού τομέα στην Ελλάδα: Προϋποθέσεις και παραδοχές.

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Στουρνάρας Γιάννης
Η ελληνική οικονομία: τα προβλήματα και οι ευκαιρίες

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μανιαδάκης Νίκος
Εξελίξεις και προοπτικές του προγράμματος περιστολής της υγειονομικής δαπάνης

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Σκρουμπέλος Αναστάσης
Προβλέψεις «Μνημονίου» για την υγεία και τη φαρμακευτική περίθαλψη

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Σουλιώτης Κυριάκος
Εξέλιξη του προγράμματος περιστολής της υγειονομικής δαπάνης

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Αθανασάκης Κώστας
Χρηματοδοτική βάση του ΕΟΠΥΥ: μια απόπειρα διευρυμένης προσέγγισης

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μανιαδάκης Νίκος
Μετά το μνημόνιο: υγειονομική μεταρρύθμιση και ανάπτυξη

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Νεκτάριος Μιλτιάδης
ΣΔΙΤ στην υγεία και αναπτυξιακές προοπτικές

Αναζήτηση παρουσίασης