Αρχείο

Δημοφιλή Θέματα:
Β Περίοδος


Συνάντηση
Β' Περίοδος
Γελαστοπούλου Ελένη
Επιδημιολογικοί Δείκτες

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Γελαστοπούλου Ελένη
Επιδημιολογικοί Δείκτες

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Δόλγερας Απόστολος
Οι Μετρήσεις στην Τεκμηριωμένη Ιατρική

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Δουμουλάκης Γιώργος
Διεθνείς Ταξινομήσεις στην Υγεία & τις Υπηρεσίες Υγείας

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Δουμουλάκης Γιώργος
Διεθνείς Ταξινομήσεις στην Υγεία & τις Υπηρεσίες Υγείας

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ζάβρας Δημήτρης
Μεθοδολογία προσδιορισμού των διαστάσεων της υγείας

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Καραμπλή Ελευθερία
Η Μέτρηση του Προϊόντος των Υπηρεσιών Υγείας

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Καραμπλή Ελευθερία
Η Μέτρηση του Προϊόντος των Υπηρεσιών Υγείας

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κουλιεράκης Γιώργος
Η Μέτρηση του Μη Μετρήσιμου: Μετρήσεις στις Κοινωνικές Επιστήμες

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κυριόπουλος Γιάννης
Η Μέτρηση του Προϊόντος των Υπηρεσιών Υγείας

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κυριόπουλος Γιάννης
Η Μέτρηση του Προϊόντος των Υπηρεσιών Υγείας

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Λιονής Χρήστος
Εγκυρότητα και Αξιοπιστία στις Μετρήσεις υγείας

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μαλαταράς Παναγιώτης
Ονοματολογίες Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού και Κωδικοποιήσεις Αντιδραστηρίων

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Νικολαϊδης Γιώργος
Ταξινόμηση και Μέτρηση στην Υγεία και στις Υπηρεσίες Υγείας: Έννοιες και Ορισμοί

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Πάβη Ελπίδα
Διεθνείς Ταξινομήσεις στην Υγεία & τις Υπηρεσίες Υγείας

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Σουλιώτης Κυριάκος
Μετρήσεις Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Σουλιώτης Κυριάκος
Μετρήσεις Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τούντας Γιάννης
Μετρήσεις Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τούντας Γιάννης
Μετρήσεις Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τσάκος Γιώργος
Υποκειμενικοί και Αντικειμενικοί Δείκτες στην Υγεία
10η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Βερναδάκη Άντζελα
Ποιος και πώς θα πληρώσει τη φαρμακευτική δαπάνη του ανασφάλιστου πληθυσμού;
10η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κοντός Δημήτρης
Η υγειονομική κάλυψη των ανασφάλιστων και ο ρόλος του ΕΟΠΥΥ
10η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κυριόπουλος Γιάννης
Τυχαίες σκέψεις για την ολική επαναφορά του υγειονομικού τομέα στην καθολική και επαρκή (σχεδόν πλήρη) κάλυψη του πληθυσμού με βάση τα κριτήρια της ισότητας και της αποδοτικότητας
10η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μυλωνά Κατερίνα
Η κάλυψη του ανασφάλιστου πληθυσμού από τον ΕΟΠΥΥ: οξύμωρο σχήμα μιας κοινωνικής πραγματικότητας
10η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Οικονομίδου Ρένα
Η κάλυψη του ανασφάλιστου πληθυσμού στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
10η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Οικονόμου Μπάμπης
Οικονομική κρίση, ανεργία και φτώχεια στην Ελλάδα: επιπτώσεις στην πρόσβαση των υπηρεσιών υγείας
10η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Πάβη Ελπίδα
Παγίδα (ιατρικής) φτώχειας: μπορούν να μη διαβούν το κατώφλι της φτώχειας οι ευάλωτοι πληθυσμοί;
10η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Σκρουμπέλος Αναστάσης
Ιδιωτικές πληρωμές και καταστροφικές δαπάνες υγείας στους χρόνιους ασθενείς
10η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Σουλιώτης Κυριάκος
Πρόταση μεταρρύθμισης του χρηματοδοτικού υποδείγματος του συστήματος υγείας στην Ελλάδα
10η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τήνιος Πλάτων
Το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα: υπάρχει προοπτική;
10η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τσακλόγλου Παναγιώτης
Η αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας: 2010-2014
11η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Αθανασάκης Κώστας
Τεχνικές και μέθοδοι καταμερισμού του κινδύνου και του κόστους στην ιατρική περίθαλψη
11η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Αποστολίδης Πασχάλης
Συστήματα αποζημίωσης στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
11η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Καρόκης Αντώνης
Αξιολόγηση της Τεχνολογίας Υγείας: η διεθνής εμπειρία
11η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κοντός Δημήτρης
Η ανασυγκρότηση των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας ως προτεραιότητα της πολιτικής υγείας
11η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κούβελας Δημήτρης
Προκλήσεις και ευκαιρίες στη διαχείριση φαρμακευτικής καινοτομίας
11η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κυριόπουλος Γιάννης
Η επίπτωση της νόσου του Baumol στην υγεία: υπάρχει απάντηση με την αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας;
11η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μανιαδάκης Νίκος
Κριτική προσέγγιση των μεταρρυθμίσεων στην υγεία την περίοδο 2010-2014
11η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μποσκόπουλος Πάρις
Η κάλυψη του ανασφάλιστου πληθυσμού στη φαρμακευτική περίθαλψη
11η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μυλωνά Κατερίνα
Επιπτώσεις στους προϋπολογισμούς από την εισαγωγή της φαρμακευτικής καινοτομίας
11η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Οικονομίδου Ρένα
Εναλλακτικές πολιτικές για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στη μεταμνημονιακή εποχή
11η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Οικονόμου Μπάμπης
Αναγκαίες αλλαγές για τη διεύρυνση και τη σταθερότητα της χρηματοδότησης του υγειονομικού τομέα
11η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Οικονόμου Όλγα
Η αναζήτηση ισορροπίας στους προϋπολογισμούς της υγείας και της φαρμακευτικής περίθαλψης
11η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ολλανδέζος Μάρκος
Τα προβλήματα και οι μέθοδοι διαχείρισης της φαρμακευτικής πολιτικής
11η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Πενταφράγκας Βασίλης
Γενόσημα vs πρωτότυπα φάρμακα: μια απόπειρα σύνθεσης
12η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Αρμελίδου Έλενα
Η αξιολόγηση της καινοτομίας: η οπτική της ερευνητικής βιομηχανίας,
12η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Θηραίος Λευτέρης
Η καινοτομία στον τομέα της υγείας: μια εννοιολογική προσέγγιση
12η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Καπόρη Ξένια
Πολιτική και κοινωνικοοικονομική προσέγγιση της καινοτομίας στη φαρμακευτική περίθαλψη
12η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κοσμίδης Μάριος
Φαρμακευτική καινοτομία – Επίδραση στη δαπάνη & στο θεραπευτικό αποτέλεσμα – Προκλήσεις & Προοπτικές
12η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μανιαδάκης Νίκος
Κριτική αξιολόγηση της φαρμακευτικής πολιτικής: προτάσεις για το μέλλον
12η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μανίας Νίκος
Φάρμακα και καινοτομία: δαπάνη των εντός και εκτός προστασίας φαρμακευτικών προϊόντων
12η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μπασκόζος Γιάννης
Πολιτικές διασφάλισης της πρόσβασης για όλους στο αναγκαίο φάρμακο και πολιτικές ελέγχου τιμών
12η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μυλωνά Κατερίνα
Η διαχείριση της καινοτομίας στην Ελλάδα
12η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Οικονόμου Όλγα
Φαρμακευτική πολιτική και καινοτομία
12η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ολλανδέζος Μάρκος
Δαπάνη υγείας, φαρμακευτική δαπάνη και καινοτομία
12η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Πετράκης Γιάννης
Αποφάσεις πολιτικής υγείας και πρόσβαση στην καινοτομία, or else... join Voltaire when he said: “The art of medicine consists of amusing the patient while nature cures the disease.
12η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Σκουτέλης Θανάσης
Από τη σκοπιά του μάχιμου κλινικού γιατρού
13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Αθανασάκης Κώστας
Η θέση του φαρμάκου στην πρακτική του disease management στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Αλμπάνη Λένα
Είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας μονοδιάστατα ένα ιατρικό ζήτημα ή μια διεπιστημονική και διατομεακή προσέγγιση;
13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Βοζίκης Αθανάσιος
Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας: γεγονότα και ποσοτικές εκτιμήσεις
13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Δρέττα Αθηνά
Από τη ρητορική στην αφήγηση και την εφαρμογή της μεταρρύθμισης στην πρωτοβάθμια φροντίδα
13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ευδοκιμίδης Γιάννης
Από τη ρητορική στην αφήγηση και την εφαρμογή της μεταρρύθμισης στην πρωτοβάθμια φροντίδα
13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Θηραίος Λευτέρης
Κατευθυντήριες οδηγίες και θεραπευτικά πρωτόκολλα στην πρωτοβάθμια φροντίδα: αλήθειες, εμπόδια και αυταπάτες,
13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ιατρού Χρήστος
Η θεμελίωση της αναγκαιότητας για την προτεραιοποίηση της πρωτοβάθμιας φροντίδας στην εθνική πολιτική υγείας
13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κοντός Δημήτρης
Η θεμελίωση της αναγκαιότητας για την προτεραιοποίηση της πρωτοβάθμιας φροντίδας στην εθνική πολιτική υγείας
13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κυριόπουλος Γιάννης
Έχει εφαρμογή η αρχή του Pareto στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας;
13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Λιονής Χρήστος
Η αναζήτηση τεκμηρίωσης και συναίνεσης για τη μεταρρύθμιση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μερκούρης Μποδοσάκης-Πρόδρομος
Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας: γεγονότα και ποσοτικές εκτιμήσεις
13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μπαλασόπουλος Θάνος
Φραγμοί και εμπόδια στην πρόσβαση και τη χρήση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μπερσίμης Σωτήρης
Η πρωτοβάθμια φροντίδα και η συμβολή της ασφάλισης υγείας
13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μπουμπουχαιροπούλου Νάντια
Δαπάνη υγείας και “αντίστροφη υποκατάσταση” στην πρωτοβάθμια φροντίδα: αλήθειες, ψεύδη και αυταπάτες
13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ναούμ Γιώτα
Τάσεις και εξελίξεις στη χρήση υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας: ποσοτικές εκτιμήσεις και ποιοτικά συμπεράσματα από τη διεθνή και εγχώρια εμπειρία
13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Οικονομίδου Ρένα
Οικονομική κρίση και “μνημονιακές” πολιτικές: η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στο στόχαστρο
13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Οικονόμου Μπάμπης
Οικονομική κρίση και “μνημονιακές” πολιτικές: η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στο στόχαστρο
13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Οικονόμου Νίκος
Ιατροφαρμακευτική δαπάνη και αποδοτική κατανομή των πόρων στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Οικονόμου Όλγα
Ιατροφαρμακευτική δαπάνη και αποδοτική κατανομή των πόρων στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ολλανδέζος Μάρκος
On, off και Gx: αμοιβαιότητα και “ανταγωνισμός”,
13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Σισσούρας Άρης
Για την περιπέτεια της Π.Φ.Υ.: από την πρωτοπορία του σχεδίου Δοξιάδη και της μεταρρύθμισης Αυγερινού στην “αέναη” αδράνεια και κρίση
13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Σκρουμπέλος Αναστάσης
Η συμβολή της πρωτοβάθμιας φροντίδας στον προσυμπτωματικό έλεγχο (με έμφαση στον καρκίνο),
13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Στεφανίδου Ζωή
Η διαχείριση της φαρμακευτικής καινοτομίας: η αναζήτηση της ισορροπίας ανάμεσα στην ποιότητα και την αποδοτικότητα
13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Συκάκης Τάσος
Η ανάπτυξη των δομών στην πρωτοβάθμια φροντίδα: μια προσέγγιση υπό την οπτική της καινοτομίας
13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τριανταφυλλίδη Αθηνά
Είναι δυνατή η ανάπτυξη ηλεκτρονικού φακέλου υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα
13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τσιάντου Βανέσσα
Ανασκόπηση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης και των μνημονιακών πολιτικών στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Φραγκούλης Ευάγγελος
Ρητορική και πολιτική στην πρωτοβάθμια φροντίδα: η αναγκαιότητα μιας τεκμηριωμένης προσέγγισης
13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Χαρώνης Αντώνης
Γιατί αποτυγχάνει η προσπάθεια διείσδυσης των γενοσήμων στη φαρμακευτική αγορά στη χώρα;
14η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ταραντίλης Φίλιππος
Τιμολόγηση, αποζημίωση και συνασφάλιση στη φαρμακευτική περίθαλψη: τρέχουσες εξελίξεις και προοπτικές στην Ελλάδα και την Ευρώπη,
14η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Αθανασάκης Κώστας
Ένα υπόδειγμα επιλογών στη φαρμακευτική περίθαλψη για τη βελτίωση της ατομικής χρησιμότητας των καταναλωτών υγείας
14η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Βελιώτης Γεώργιος
Έχει θέση η συμπληρωματική ασφάλιση υγείας στην ανάπτυξη του συστήματος υγείας
14η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Γάτσιου Καλλιόπη
Ζώντας με μη-υγεία: Καταπτυξιακές διαστάσεις της ‘υγείας’ και της ‘ιατρικής περίθαλψης’
14η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Δημολιάτης Γιάννης
Ζώντας με μη-υγεία: Καταπτυξιακές διαστάσεις της ‘υγείας’ και της ‘ιατρικής περίθαλψης’
14η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Διαβάτης Θοδωρής
Αυτοφροντίδα και νέες τεχνολογίες στην υγεία
14η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κοματάς Θεόδωρος
Η λειτουργία των νοσοκομείων ως καθοριστικός παράγοντας της οικονομίας του κράτους
14η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Λιονής Χρήστος
Η εκτίμηση των εκβάσεων υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και τη νοσοκομειακή περίθαλψη,
14η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μανιαδάκης Νίκος
Η συμβολή της φαρμακευτικής περίθαλψης στο επίπεδο υγείας
14η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μπαλασοπούλου Αναστασία
Η ανασυγκρότηση της νοσοκομειακής περίθαλψης
14η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ξένος Πάνος
Προγραμματισμός και λειτουργία του τομέα της ζήτησης των υπηρεσιών υγείας
14η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Παππούς Γιώργος
Βιοϊατρική τεχνολογία και καινοτομία στην υγειονομική ανάπτυξη
14η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Σισσούρας Άρης
Η πολιτική υγείας και το κοινωνικό κράτος σε συνθήκες κρίσης και αναπτυξιακή διέξοδος
14η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τατσιώνη Αθηνά
Είναι η γενική ιατρική και η πρωτοβάθμια φροντίδα η κατάλληλη απάντηση για την ανάπτυξη του υγειονομικού τομέα;
14η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τριανταφυλλίδη Αθηνά
Η διαχείριση της πληροφορίας στην υγεία και η αναπτυξιακή προοπτική της
14η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τσιτλακίδης Κώστας
Η προτεραιότητα των χρόνιων νοσημάτων για τον έλεγχο του φορτίου νοσηρότητας
15η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Αθανασάκης Κώστας
Τιμολόγηση, διαπραγμάτευση, αποζημίωση. Από την οικονομική θεωρία στην εμπειρική προσέγγιση
15η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Βαφειάδης Ιωάννης
Η αποζημίωση της νοσοκομειακής περίθαλψης με το σύστημα των κλειστών ενοποιημένων νοσηλίων
15η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Βοζίκης Αθανάσιος
Τεχνικές διαπραγμάτευσης και επιτροπή διαπραγμάτευσης
15η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Θηραίος Λευτέρης
Εργαλεία ηλεκτρονικής κλινικής διακυβέρνησης και χρήση των δεδομένων υγείας
15η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Καπόρη Ξένια
Η διαχείριση της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης: τρέχουσα πρακτική και ορθολογική διαχείριση
15η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κοσμίδης Μάριος
Μπορεί να υπάρξει εθνική πολιτική φαρμάκου σε συνθήκες οικονομικής κρίσης;
15η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κούρκουλας Νικόλας
Είναι η πολυκριτηριακή προσέγγιση χρήσιμη στη διαδικασία διαπραγμάτευσης; Η περίπτωση της ηπατίτιδας C
15η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κυριόπουλος Γιάννης
O Kenneth Arrow, η εποχή του και εμείς: η επιστημολογική και κοινωνική σημασία των οικονομικών της υγείας
15η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κωνσταντινίδης Θεόδωρος
Τύχη και Χρόνος στην Επιδημιολογία
15η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Λιονής Χρήστος
Η συμβολή της Δημόσιας Υγείας και της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην αποδοτική κατανομή και χρήση των πόρων
15η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μανίας Νίκος
Γενόσημα και πρωτότυπα: μια σχέση αμοιβαίας εξάρτησης
15η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μπαλασοπούλου Αναστασία
Κοστολόγηση, τιμολόγηση νοσοκομειακών υπηρεσιών ως εργαλείο για αποδοτική λειτουργία
15η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μπαρδής Βασίλης
Δυνατότητα εφαρμογής συστήματος DRGs στην Ελλάδα σε συνδυασμό με την αποτελεσματικότητα/αποδοτικότητα
15η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μπραουδάκη Εμμανουέλα
Από τη συστηματική ανασκόπηση στην τεκμηριωμένη πολιτική του φαρμάκου: μαθήματα από τη διεθνή εμπειρία για τα γενόσημα
15η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Οικονόμου Νίκος
Η τιμολόγηση των ιατρικών πράξεων και των διαγνωστικών κατηγοριών ως βάση για αποτελεσματικές και αποδοτικές εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες υγείας
15η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Παπαδημητρίου Ολύμπιος
Η φαρμακευτική βιομηχανία στην Ελλάδα του 2017: ένα άλμα στο κενό
15η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ψυχογυιός Κωνσταντίνος
Μηχανισμοί ελέγχου και περιστολής της δαπάνης των συμβεβλημένων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρόχων υγείας
16η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Αθανασάκης Κώστας
Οι εξωτερικότητες της δαπάνης υγείας: προεκτάσεις για την πολιτική υγείας,
16η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Βελιώτης Γεώργιος
Γιατί η κάλυψη της ιδιωτικής ασφάλισης για την υγεία παραμένει χαμηλή;
16η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ηγουμενίδης Μιχάλης
Διαστάσεις βιοηθικής και δικαιοσύνης στην κατανομή των πόρων στην υγεία
16η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κοματάς Θεόδωρος
Η δημόσια δαπάνη υγείας στην Ελλάδα υπό την οπτική των ρυθμιστικών αρχών
16η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κοσμίδης Μάριος
Η αναπτυξιακή διάσταση του φαρμάκου
16η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κούρκουλας Νικόλας
Υγεία, οικονομική ανάπτυξη και ισότητα
16η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κυριόπουλος Γιάννης
Η συμβολή της θεωρίας της χρησιμότητας στην οικονομική αξιολόγηση,
16η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κυριόπουλος Ηλίας
Μια εμπειρική ανάλυση της ιδιωτικής δαπάνης υγείας στην Ελλάδα
16η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μανιαδάκης Νίκος
Η δαπάνη για την υγεία σε διεθνές επίπεδο
16η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μπαλασόπουλος Θάνος
Δημόσια και ιδιωτική δαπάνη υγείας στις χώρες του Ο.Ο.Σ.Α.,
16η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μπραουδάκη Εμμανουέλα
Το Σύστημα Εθνικών Λογαριασμών και η δαπάνη για την υγεία: μεθοδολογικές διευκρινίσεις και πραγματικές εξελίξεις
16η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ξένος Πάνος
Το μέλλον της ασφάλισης στην υγειονομική περίθαλψη: συμπληρωματικότητα ή/και ανταγωνισμός μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
16η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Πάβη Ελπίδα
Η εξέλιξη της οδοντιατρικής δαπάνης την περίοδο της κρίσης: τάσεις και προκλήσεις,
16η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Πενταφράγκας Βασίλης
Αλήθειες και ψεύδη για τη φαρμακευτική δαπάνη στην Ελλάδα
16η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Σουλιώτης Κυριάκος
Η δαπάνη για την υγεία στην Ελλάδα
16η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τσακανίκας Άγγελος
Η συμμετοχή του τομέα υγείας στην οικονομική ανάπτυξη
17η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Αθανασάκης Κώστας
Ευημερισμικές και υπερευημερισμικές προσεγγίσεις στην κατανομή των πόρων για την υγεία
17η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Βόβα-Χατζή Χαρά
Η δαπάνη στη δημόσια υγεία: μια επένδυση για το ανθρώπινο κεφάλαιο
17η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Γούναρης Χρυσόστομος
Η εφαρμογή των DRGs στην Ελλάδα
17η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ευδοκιμίδης Γιάννης
Debate: Διλήμματα και υπερβάσεις στην κατανομή των πόρων: η περίπτωση των νοσοκομείων
17η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κοματάς Θεόδωρος
Η επίπτωση της δημόσιας υγείας στα δημόσια οικονομικά
17η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κοντοζαμάνης Βασίλης
Debate: Διλήμματα και υπερβάσεις στην κατανομή των πόρων: η περίπτωση των νοσοκομείων
17η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κυριόπουλος Γιάννης
Φροντίδα υγείας vs θεραπευτική ιατρική: τα όρια της τεκμηριωμένης ιατρικής
17η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κυριόπουλος Ηλίας
Μεταβολές στη δαπάνη των νοικοκυριών για την υγεία στην περίοδο της οικονομικής κρίσης
17η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Λιονής Χρήστος
Η συμβολή της τεκμηριωμένης ιατρικής στην υγεία
17η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μπαλασοπούλου Αναστασία
Debate: Διλήμματα και υπερβάσεις στην κατανομή των πόρων: η περίπτωση των νοσοκομείων
17η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μπαρμπούνης Βασίλης
Debate: Διλήμματα και υπερβάσεις στην κατανομή των πόρων: η περίπτωση των νοσοκομείων
17η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ναούμ Βίκυ
Η κατανομή των πόρων στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
17η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ναούμ Γιώτα
Η αναζήτηση ενός βέλτιστου μείγματος στη φαρμακευτική κατανάλωση
17η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ξένος Πάνος
Η κατανομή της δαπάνης για την υγεία στην Ελλάδα και διεθνώς
17η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ολλανδέζος Μάρκος
Η ασφαλιστική κάλυψη της φαρμακευτικής περίθαλψης
17η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Πάβη Ελπίδα
Προοπτική χρηματοδότηση: DRGs
17η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Σισσούρας Άρης
Κατανέμοντας τους πόρους βάσει των αναγκών υγείας: μια περιήγηση στη RAWP formula
18η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Αθανασάκης Κώστας
Δημογραφική γήρανση και επιδημιολογική μετάβαση
18η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Βίτσου Έλλη
Μητρώα ασθενών: μια προσέγγιση για τη βέλτιστη διαχείριση των νοσημάτων
18η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Γαλανάκης Χρήστος
Αποτίμηση των αναγκών υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
18η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Γελαστοπούλου Ελένη
Η διαχρονική εξέλιξη του επιπέδου υγείας στην Ελλάδα
18η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Θηραίος Λευτέρης
Η συμβολή των καταγραφών στην τεκμηρίωση της πολιτικής υγείας
18η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κόκκαλη Σταματία
Τιμολόγηση και αποζημίωση του ‘προϊόντος’ της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
18η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κοντοδήμας Στάθης
Υποκειμενικοί δείκτες υγείας και ποιότητα ζωής
18η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Λιονής Χρήστος
Κλινική ιατρική και αποτίμηση των επιπτώσεών της
18η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μερμπερίδης Χαράλαμπος
Καταγραφές νοσημάτων: το παράδειγμα της ρευματοειδούς αρθρίτιδας
18η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μπαλασοπούλου Αναστασία
Η διαχείριση των νοσοκομειακών προϋπολογισμών
18η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Νικολόπουλος Γιώργος
Στατιστικές σειρές υγείας και επιστημονική έρευνα: το παράδειγμα της HIV λοίμωξης στην Ελλάδα
18η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Σισσούρας Άρης
Μια σκιαγραφική αναφορά για την καθιέρωση συστήματος clinical governance (κλινική διακυβέρνηση),
18η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Σκρουμπέλος Αναστάσης
Μετρήσεις στις υπηρεσίες υγείας: μεθοδολογικά ζητήματα και πολιτικές προσεγγίσεις
18η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τατσιώνη Αθηνά
Κριτική προσέγγιση των μεθόδων μέτρησης στην υγεία
18η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τριανταφυλλίδη Αθηνά
Η συμβολή των Big Data στην πολιτική υγείας
18η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τσιάντου Βανέσσα
Η συμβολή της ποιοτικής μεθοδολογίας στην έρευνα υπηρεσιών υγείας
18η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τσίμτσιου Ζωή
Προσαρμογή του ‘παραγόμενου’ προϊόντος στις ανάγκες των χρηστών
19η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Αποστολόπουλος Σπύρος
Τι πρέπει να αλλάξει στη νέα εποχή στα ελληνικά νοσοκομεία
19η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ζήσης Κωνσταντίνος
Πολιτικές ελέγχου του κόστους και συγκράτησης της δαπάνης στον υγειονομικό τομέα
19η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κοντός Δημήτρης
Η ασφάλιση υγείας ως μηχανισμός αποδοτικής κατανομής και χρήσης των πόρων
19η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κυριόπουλος Γιάννης
Εισαγωγή - Προσδιορισμός και επιλογή των προτεραιοτήτων στην εθνική πολιτική υγείας
19η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κυριόπουλος Γιάννης
Αποτελέσματα - Προσδιορισμός και επιλογή των προτεραιοτήτων στην εθνική πολιτική υγείας
19η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κυριόπουλος Ηλίας
Καταστροφικές δαπάνες και πτωχοποίηση των νοικοκυριών: θεωρητικές διαστάσεις και εμπειρικά ευρήματα
19η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μιχαηλίδου Δόμνα
Η αναπτυξιακή διάσταση του υγειονομικού τομέα και οι προοπτικές της εθνικής οικονομίας
19η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μπαλασοπούλου Αναστασία
Η οικονομία του νοσοκομειακού τομέα: έχει προοπτικές να είναι ανταγωνιστική και ελκυστική για τους πολίτες;
19η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μπαργιώτας Κώστας
Εθνικό Σύστημα Υγείας: ποιες είναι οι προοπτικές βιωσιμότητας και ανάπτυξής του
19η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μπαρδής Βασίλης
Η αναγκαιότητα και η συμπληρωματικότητα του ιδιωτικού τομέα στη νοσοκομειακή περίθαλψη
19η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ναούμ Γιώτα
Οι προτιμήσεις των πολιτών και η χρήση των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας: ευρήματα από την έρευνα «Υγεία & Ευημερία»
19η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ολλανδέζος Μάρκος
Είναι εφικτή η περιστολή της δαπάνης χωρίς επιπτώσεις στην ιατρική περίθαλψη;
19η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Παναγούλιας Κώστας
Οι προοπτικές της φαρμακοβιομηχανίας στη μεταμνημονιακή εποχή
19η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Παπαταξιάρχης Μάκης
Η αποκατάσταση της ασυμμετρίας: μείγμα εξορθολογισμού και συνυπευθυνότητας
19η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Παπαταξιάρχης Μάκης
Τιμολόγηση και αποζημίωση στην αγορά του φαρμάκου: είναι βέβαιο ότι έχουν συζητηθεί και αναλυθεί όλες οι πιθανές λύσεις;
19η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Σκρουμπέλος Αναστάσης
Η ιατροφαρμακευτική δαπάνη στη χώρα και διεθνώς: τα μεγέθη και οι πολιτικές
19η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τατσιώνη Αθηνά
Προοπτικές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στη χώρα μας
19η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τσίμτσιου Ζωή
Υπάρχουν προοπτικές βιωσιμότητας και ανάπτυξης στα Κέντρα Υγείας;

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Παπαμίχος Θανάσης
Μεγιστοποίηση της κλινικής και οικονομικής αποτελεσματικότητας των νοσηλειών, με ανάπτυξη διαδικασιών ιατρικού ελέγχου στα νοσοκομεία

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Βίτσου Έλλη
Μεθοδολογικά Προβλήματα στη Μέτρηση της Δαπάνης Υγείας

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Βογιατζής Γιώργος
Δαπάνες υγείας: Μπορούμε να τις επιβραδύνουμε και ταυτόχρονα να βελτιώσουμε την ποιότητα;

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Δουμουλάκης Γιώργος
Η συγκράτηση του κόστους μέσα από τη χρησιμοποίηση εργαλείων και τεχνικών «Οργανωμένης Φροντίδας» (Managed Care) - Ποιοτική και ποσοτική αποτίμηση αποτελεσμάτων από την ελληνική εμπειρία

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Καραμπλή Ελευθερία
Η επίδραση της τεχνολογίας στη δαπάνη φαρμάκου

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Λοπατατζίδης Θανάσης
Παρεμβάσεις για την Αποδοτικότητα στη Φροντίδα Υγείας: Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μανιαδάκης Νίκος
Δαπάνη Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Παλάκα Ειρήνη
Δαπάνες Υγείας και Φαρμάκου και προτάσεις εξυγίανσης

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Παπαγεωργίου Μαντώ
Δαπάνες Υγείας και Φαρμάκου και προτάσεις εξυγίανσης

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Παπαμίχος Θανάσης
Μεγιστοποίηση της κλινικής και οικονομικής αποτελεσματικότητας των νοσηλειών, με ανάπτυξη διαδικασιών ιατρικού ελέγχου στα νοσοκομεία

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Σισσούρας Άρης
Επαναφέροντας τον ΕΦ(Χ)Υ –Ενιαίο Φορέα Χρηματοδότησης Υγείας– στο προσκήνιο: από τον Λούρο στο… «φαύλο κύκλο των ελλειμμάτων»

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Σουλιώτης Κυριάκος
Πολιτικές συγκράτησης των Δαπανών Υγείας στην Ελλάδα

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Στουρνάρας Γιάννης
Η ελληνική οικονομία υπό το φως των νέων εξελίξεων
20ή
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Αθανασάκης Κώστας
Η συμβολή του μηχανισμού των τιμών στις «υγιεινές» επιλογές
20ή
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ζήσης Κωνσταντίνος
Είναι ρεαλιστική η πραγματοποίηση κλινικών και συμπεριφορικών μελετών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας;
20ή
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Θηραίος Λευτέρης
Η σύνδεση της Δημόσιας Υγείας με την Πρωτοβάθμια Φροντίδα
20ή
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κυριόπουλος Γιάννης
Δημόσια Υγεία: Από την Ιδεαλιστική Προσέγγιση στην Πολιτική Πρακτική
20ή
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Λαϊνάς Σωτήρης
Αυτοβοήθεια, αλληλεγγύη και κινητοποίηση του κοινωνικού κεφαλαίου στη φροντίδα υγείας
20ή
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Λιονής Χρήστος
Από την Alma Ata στην Astana: Εμπειρίες και διδάγματα
20ή
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μπατίκας Αντώνης
Η επιλογή των γενοσήμων φαρμάκων στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας: πλεονεκτήματα και περιορισμοί
20ή
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ναούμ Γιώτα
Ο έλεγχος και η διαχείριση των Μειζόνων Παραγόντων Κινδύνου για την υγεία
20ή
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ναούμ Γιώτα
Αναζήτηση ομοφωνίας για τις πολιτικές στα Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα
20ή
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Νομικός Νίκος
Είναι εφικτή και επιθυμητή η εισαγωγή της συμπληρωματικής ασφάλισης στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη;
20ή
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Φραγκούλης Ευάγγελος
Η Διακήρυξη της Astana και η θέση του Γενικού Οικογενειακού Γιατρού
21η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Αθανασάκης Κώστας
Οικονομικές διαστάσεις του COVID-19 για το σύστημα υγείας
21η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κουλιεράκης Γιώργος
Οι κοινωνικές επιπτώσεις & οι ανάγκες κοινωνικής συνοχής και υποστήριξης
21η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κυριόπουλος Γιάννης
Δεδομένα και προκλήσεις στην εποχή του κορωνοϊού
21η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Πρεζεράκος Παναγιώτης
Η διαδικασία λήψης αποφάσεων κατά την περίοδο της πανδημίας της COVID-19
21η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Σίμου Έφη
Επιστημονική αβεβαιότητα, fake news και θεωρίες συνωμοσίας
21η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Σκουτέλης Θανάσης
Θεραπευτικές παρεμβάσεις στην πανδημία
21η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Σουλιώτης Κυριάκος
Αποτίμηση των μέτρων περιορισμού και των ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας στην Ελλάδα: ερευνητικά ευρήματα
21η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Σύψα Βάνα
Προβλεπτικά επιδημιολογικά υποδείγματα στον COVID-19
21η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τήνιος Πλάτων
Εμπεριστατωμένη διακυβέρνηση για τις επιπτώσεις της πανδημίας: Η Πανευρωπαϊκή έρευνα SHARE Corona Survey 2020
21η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τσακανίκας Άγγελος
Οικονομικές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις του τομέα της υγείας
21η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τσακλόγλου Παναγιώτης
Η μακροοικονομική διάσταση της πανδημίας
21η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τσάκος Γιώργος
Ομιλητές Επιδημιολογία και Υγειονομική Ασφάλεια
21η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Χουλιάρα Έλενα
Η συμβολή της διεθνούς φαρμακοβιομηχανίας στη διαχείριση της πανδημίας της COVID-19
22η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Αγγέλη Αγγελική
Εθνική φαρμακευτική πολιτική σε καινοτόμα φάρμακα
22η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Αθανασάκης Κώστας
ΣΥΖΗΤΗΣΗ-Οι προοπτικές ανάπτυξης του εμβολίου έναντι του COVID-19
22η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Βαλτάς Απόστολος
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Κριτική αξιολόγηση των μέτρων της φαρμακευτικής πολιτικής
22η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Γεωργιάδης Άδωνις
Αποτελεί το «Σχέδιο Πισσαρίδη» τον μοχλό για την υγειονομική ανάπτυξη στη χώρα;
22η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ελευθερίου Γιώργος
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Κριτική αξιολόγηση των μέτρων της φαρμακευτικής πολιτικής
22η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Θεμιστοκλέους Μάριος
Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ως θεμέλιο της υγειονομικής ανάπτυξης
22η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Καρόκης Αντώνης
ΣΥΖΗΤΗΣΗ-Οι προοπτικές ανάπτυξης του εμβολίου έναντι του COVID-19
22η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κοσμίδης Μάριος
Εμπόδια στην εφαρμογή μια ενιαίας φαρμακευτικής πολιτικής
22η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κυριόπουλος Γιάννης
Κριτική προσέγγιση της φαρμακευτικής πολιτικής στην Ελλάδα
22η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κυριόπουλος Ηλίας
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Αποτελεί το «Σχέδιο Πισσαρίδη» τον μοχλό για την υγειονομική ανάπτυξη στη χώρα;
22η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ντάκουλας Γρηγόρης
ΣΥΖΗΤΗΣΗ-Οι προοπτικές ανάπτυξης του εμβολίου έναντι του COVID-19
22η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Παπαδημητρίου Ολύμπιος
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Κριτική αξιολόγηση των μέτρων της φαρμακευτικής πολιτικής
22η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Πενταφράγκας Βασίλης
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Κριτική αξιολόγηση των μέτρων της φαρμακευτικής πολιτικής
22η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τούντας Γιάννης
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Αποτελεί το «Σχέδιο Πισσαρίδη» τον μοχλό για την υγειονομική ανάπτυξη στη χώρα;
22η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τουσίμης Γιώργος
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Κριτική αξιολόγηση των μέτρων της φαρμακευτικής πολιτικής
22η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τσακανίκας Άγγελος
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Αποτελεί το «Σχέδιο Πισσαρίδη» τον μοχλό για την υγειονομική ανάπτυξη στη χώρα;
22η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τσιακαλάκης Γιώργος
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Κριτική αξιολόγηση των μέτρων της φαρμακευτικής πολιτικής
22η Συνάντηση (pre-event)
Β' Περίοδος
Jakoncic Agata
Πόσο αναγκαία και επαρκή είναι τα πρόσφατα μέτρα για τη φαρμακευτική περίθαλψη;
22η Συνάντηση (pre-event)
Β' Περίοδος
Αθανασάκης Κώστας
Πόσο αναγκαία και επαρκή είναι τα πρόσφατα μέτρα για τη φαρμακευτική περίθαλψη;
22η Συνάντηση (pre-event)
Β' Περίοδος
Κυριόπουλος Γιάννης
Πόσο αναγκαία και επαρκή είναι τα πρόσφατα μέτρα για τη φαρμακευτική περίθαλψη;
22η Συνάντηση (pre-event)
Β' Περίοδος
Παπαδημητρίου Ολύμπιος
Πόσο αναγκαία και επαρκή είναι τα πρόσφατα μέτρα για τη φαρμακευτική περίθαλψη;
22η Συνάντηση (pre-event)
Β' Περίοδος
Παπάζογλου Γιώργος
Πόσο αναγκαία και επαρκή είναι τα πρόσφατα μέτρα για τη φαρμακευτική περίθαλψη;
22η Συνάντηση (pre-event)
Β' Περίοδος
Τρύφων Θεόδωρος
Πόσο αναγκαία και επαρκή είναι τα πρόσφατα μέτρα για τη φαρμακευτική περίθαλψη;
23η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Αθανασάκης Κώστας
Ο εμβολιασμός έναντι της COVID-19 ως βασική προϋπόθεση για την οριστική μετάβαση στην κανονικότητα
23η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Αποστολόπουλος Σπύρος
Νοσοκομειακή Περίθαλψη και Πανδημία – Προκλήσεις και Ευκαιρίες
23η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Γραβάνης Αχιλλέας
Τα mRNA εμβόλια αλλάζουν τη συστηματική θεραπευτική πολλών νόσων
23η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Θεμιστοκλέους Μάριος
Η στρατηγική της Ελευθερίας στην πανδημία
23η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κοντιάδης Ξενοφών
Τα όρια της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού
23η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κοντιάδης Ξενοφών
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Πολιτικές και στρατηγικές προϋποθέσεις για την αναβάθμιση της δημόσιας υγείας στην Ελλάδα στη μετά τον κορωνοϊό εποχή
23η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κοντογεώργης Θανάσης
Η αντιμετώπιση της πανδημίας: επιτεύγματα και δυσκολίες
23η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κυριόπουλος Γιάννης
Από τον αιφνιδιασμό στις αντιφάσεις και την επανεκκίνηση
23η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κυριόπουλος Γιάννης
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Πολιτικές και στρατηγικές προϋποθέσεις για την αναβάθμιση της δημόσιας υγείας στην Ελλάδα στη μετά τον κορωνοϊό εποχή
23η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Λιονής Χρήστος
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Δημόσια υγεία, πολιτική και πανδημία
23η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μαριόλης Ανάργυρος
Η αναγκαιότητα συγκριτικής προτεραιοποίησης της πρωτοβάθμιας φροντίδας
23η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ξανθός Ανδρέας
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Πολιτικές και στρατηγικές προϋποθέσεις για την αναβάθμιση της δημόσιας υγείας στην Ελλάδα στη μετά τον κορωνοϊό εποχή
23η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Πάβη Ελπίδα
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Πανδημία Covid-19: ένας πρώτος απολογισμός
23η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Παπαστεργίου Δημήτρης
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Πολιτικές και στρατηγικές προϋποθέσεις για την αναβάθμιση της δημόσιας υγείας στην Ελλάδα στη μετά τον κορωνοϊό εποχή
23η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Πατούλης Γιώργος
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Πολιτικές και στρατηγικές προϋποθέσεις για την αναβάθμιση της δημόσιας υγείας στην Ελλάδα στη μετά τον κορωνοϊό εποχή
23η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Παυλάκης Γιώργος
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Πανδημία Covid-19: ένας πρώτος απολογισμός
23η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Πρεζεράκος Παναγιώτης
Η συμβολή της δημόσιας υγείας στην αντιμετώπιση της πανδημίας
23η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Σκουτέλης Θανάσης
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Πανδημία Covid-19: ένας πρώτος απολογισμός
23η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Σεργεντάνης Θεόδωρος
Εμβολιασμός έναντι της COVID-19: επιδημιολογικά δεδομένα, προκλήσεις και προοπτικές
23η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Σουλιώτης Κυριάκος
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Δημόσια υγεία, πολιτική και πανδημία
23η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τούντας Γιάννης
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Δημόσια υγεία, πολιτική και πανδημία
23η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τσίμας Παύλος
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Δημόσια υγεία, πολιτική και πανδημία
23η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τσίμτσιου Ζωή
Πανδημία και Δημόσια Υγεία: διδάγματα και ευκαιρίες
23η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τσουρός Άγις
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Δημόσια υγεία, πολιτική και πανδημία
23η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τσουρός Άγις
Πολιτικές και στρατηγικές προϋποθέσεις για την αναβάθμιση της δημόσιας υγείας στην Ελλάδα στη μετά τον κορωνοϊό εποχή - Εισήγηση
23η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Χαμπίδης Κωνσταντίνος
Πολιτικές και στρατηγικές προϋποθέσεις για την αναβάθμιση της δημόσιας υγείας στην Ελλάδα στη μετά τον κορωνοϊό εποχή - Εισήγηση
23η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Γαργαλιάνος-Κακολύρης Παναγιώτης
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Πανδημία Covid-19: ένας πρώτος απολογισμός
23η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Γώγος Χαράλαμπος
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Πανδημία Covid-19: ένας πρώτος απολογισμός
23η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Φόρουμ
Αποτύπωση της 23ης Συνάντησης: Η Δημόσια Υγεία στη δίνη της Πανδημίας
23η Συνάντηση (pre-event-1)
Β' Περίοδος
Τέλλογλου Τάσος
Κραυγές και ψίθυροι για τα εμβόλια
23η Συνάντηση (pre-event-1)
Β' Περίοδος
Θεμιστοκλέους Μάριος
Κραυγές και ψίθυροι για τα εμβόλια
23η Συνάντηση (pre-event-1)
Β' Περίοδος
Παπαγρηγορίου - Θεοδωρίδου Μαρία
Κραυγές και ψίθυροι για τα εμβόλια
23η Συνάντηση (pre-event-1)
Β' Περίοδος
Γραβάνης Αχιλλέας
Κραυγές και ψίθυροι για τα εμβόλια
23η Συνάντηση (pre-event-1)
Β' Περίοδος
Σκουτέλης Θανάσης
Κραυγές και ψίθυροι για τα εμβόλια
23η Συνάντηση (pre-event-1)
Β' Περίοδος
Τσακανίκας Άγγελος
Κραυγές και ψίθυροι για τα εμβόλια
23η Συνάντηση (pre-event-1)
Β' Περίοδος
Αθανασάκης Κώστας
Κραυγές και ψίθυροι για τα εμβόλια
23η Συνάντηση (pre-event-1)
Β' Περίοδος
Κυριόπουλος Γιάννης
Κραυγές και ψίθυροι για τα εμβόλια
23η Συνάντηση (pre-event-1)
Β' Περίοδος
Παυλάκης Γιώργος
Κραυγές και ψίθυροι για τα εμβόλια
23η Συνάντηση (pre-event-2)
Β' Περίοδος
Αθανασάκης Κώστας
Πώς μπορεί να βελτιωθεί η εμβολιαστική κάλυψη απέναντι στην πανδημία;
23η Συνάντηση (pre-event-2)
Β' Περίοδος
Κυριόπουλος Γιάννης
Πώς μπορεί να βελτιωθεί η εμβολιαστική κάλυψη απέναντι στην πανδημία;
23η Συνάντηση (pre-event-2)
Β' Περίοδος
Σκέρτσος Άκης
Πολιτικές και κίνητρα για την ενθάρρυνση του εμβολιασμού
23η Συνάντηση (pre-event-2)
Β' Περίοδος
Γραβάνης Αχιλλέας
Υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού & κινητοποίηση για την επίτευξη ανοσίας στην κοινότητα
23η Συνάντηση (pre-event-2)
Β' Περίοδος
Παυλοπούλου Ιωάννα
Πώς μπορεί να αντιμετωπισθεί η διστακτικότητα στον εμβολιασμό;
23η Συνάντηση (pre-event-2)
Β' Περίοδος
Κυριόπουλος Ηλίας
Συμπεριφορικές επιστήμες και δημόσια υγεία
23η Συνάντηση (pre-event-2)
Β' Περίοδος
Πάβη Ελπίδα
Εμβολιασμός και άλλα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας: Οι συνέπειες της πρόωρης εγκατάλειψης
23η Συνάντηση (pre-event-2)
Β' Περίοδος
Θεμιστοκλέους Μάριος
Ο δρόμος για την επίτευξη ανοσίας μέσω εμβολιασμού
24η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κυριόπουλος Γιάννης
Η πρωτοβουλία «Συμμαχία για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας»
24η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Αγαπηδάκη Ειρήνη
Το πρόβλημα της παχυσαρκίας και οι διαστάσεις του
24η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Σεργεντάνης Θεόδωρος
Επιδημιολογία και φορτίο νοσηρότητας
24η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κανακά-Gantenbein Χριστίνα
Παιδική παχυσαρκία
24η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μανιός Γιάννης
Σχεδιάζοντας παρεμβάσεις για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας
24η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τεντολούρης Νικόλαος
Σακχαρώδης διαβήτης και παχυσαρκία
24η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Σιάσος Γεράσιμος
Καρδιαγγειακά νοσήματα και παχυσαρκία
24η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μπουκοβίνας Γιάννης
Παχυσαρκία και νεοπλάσματα
24η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μαλλιώρη Μένη
Ψυχικές διαστάσεις της παχυσαρκίας
24η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τσίμτσιου Ζωή
Ο ρόλος του ιατρού πρώτης επαφής
24η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Λαμπαδιάρη Βάια
Ειδικά κέντρα για την παχυσαρκία και διασύνδεση με την ΠΦΥ
24η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Βασιλάκου Τώνια
Διατροφή και παχυσαρκία
24η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Παπαγεωργίου Άννα
Φυσική άσκηση και παχυσαρκία
24η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Βαβανού Κωνσταντία
Ο ρόλος των σχολείων
24η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Παπαθανασοπούλου Νταίζη
Ο ρόλος της αυτοδιοίκησης (Δήμοι & Περιφέρειες)
24η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τσιρανίδου Κική
Κοινωνία των πολιτών
24η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Φούσκας Θεόδωρος
Η σωματική απεικόνιση ως βιογραφική αποδιοργάνωση: Στίγμα παχυσαρκίας και κοινωνική ζωή των ατόμων
24η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Αθανασάκης Κώστας
Παχυσαρκία: κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις και πολιτικές αντιμετώπισης
24η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μαριόλης Ανάργυρος
Η αναζήτηση συναίνεσης για τη συγκρότηση ενός Οδικού Χάρτη για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας
24η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Νομικός Νίκος
Η παχυσαρκία στην Ελλάδα και προτάσεις για την αντιμετώπισή της
24η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τσαντίδου Μαρία
Η αναζήτηση συναίνεσης για τη συγκρότηση ενός Οδικού Χάρτη για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας
24η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Παπαδημητρίου Ολύμπιος
Άξονες για τη χάραξη Οδικού Χάρτη για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας
24η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κυριόπουλος Γιάννης
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Η αναζήτηση συναίνεσης για τη συγκρότηση ενός Οδικού Χάρτη για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας
24η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Αλεξίου - Χατζάκη Αικατερίνη
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Η αναζήτηση συναίνεσης για τη συγκρότηση ενός Οδικού Χάρτη για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας
24η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Αθανασάκης Κώστας
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Η αναζήτηση συναίνεσης για τη συγκρότηση ενός Οδικού Χάρτη για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας
24η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μαριόλης Ανάργυρος
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Η αναζήτηση συναίνεσης για τη συγκρότηση ενός Οδικού Χάρτη για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας
24η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Νομικός Νίκος
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Η αναζήτηση συναίνεσης για τη συγκρότηση ενός Οδικού Χάρτη για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας
24η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Παπαδημητρίου Ολύμπιος
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Η αναζήτηση συναίνεσης για τη συγκρότηση ενός Οδικού Χάρτη για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας
24η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τσαντίδου Μαρία
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Η αναζήτηση συναίνεσης για τη συγκρότηση ενός Οδικού Χάρτη για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας
24η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μπούμπας Δημήτρης
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Συννοσηρότητες & κλινικές επιπτώσεις
24η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τεντολούρης Νικόλαος
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Συννοσηρότητες & κλινικές επιπτώσεις
24η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κουλιεράκης Γιώργος
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Συννοσηρότητες & κλινικές επιπτώσεις
24η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Σιάσος Γεράσιμος
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Συννοσηρότητες & κλινικές επιπτώσεις
24η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μπουκοβίνας Γιάννης
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Συννοσηρότητες & κλινικές επιπτώσεις
24η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μαλλιώρη Μένη
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Συννοσηρότητες & κλινικές επιπτώσεις
24η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Φόρουμ
Αποτύπωση της 24ης Συνάντησης: Παχυσαρκία - Πανδημία επικίνδυνη για την Υγεία την Κοινωνία και την Οικονομία

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Σουλιώτης Κυριάκος
Τα Ασφαλιστικά Ταμεία και ο Διπλός Στόχος της Μείωσης της Δαπάνης και Βελτίωση της Ποιότητας των Υπηρεσιών

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Στουρνάρας Γιάννης
Μετά τον τελευταίο νόμο, ανοιχτά ζητήματα στην κοινωνική Ασφάλιση

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Βελιώτης Γεώργιος
Η συμπληρωματική ασφάλιση και η οικονομική κρίση

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Βογιατζής Γιώργος
Νοσοκομειακή Δαπάνη: Μονοπωλιακές Τάσεις και Βιοϊατρική Τεχνολογία

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Βουδούρης Γεράσιμος
Παρουσίαση του ΟΑΕΕ

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κυριόπουλος Γιάννης
Λανθασμένα Ερωτήματα και Στρεβλές Απαντήσεις στην Ασφάλιση Υγείας

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μανιαδάκης Νίκος
Είναι Εφικτή η Μείωση της Δαπάνης και η Αύξηση της Αποτελεσματικότητας και της Ποιότητας των Υπηρεσιών Υγείας;

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μαντζάνα Βασιλική
Ε-diagnosis: Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ασφαλισμένου

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μητράκος Θεόδωρος
Ιδιωτικές Δαπάνες Υγείας των ελληνικών νοικοκυριών

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Νεκτάριος Μιλτιάδης
Καθετοποιημένα Συστήματα Ασφάλισης υγείας- Συστήματα Αποζημίωσης

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Σισσούρας Άρης
Βάζοντας το Ζήτημα της ασφάλισης υγείας στην προοπτική του (Putting the issue into perspective)

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Αθανασάκης Κώστας
Προς ένα υπόδειγμα ανασυγκρότησης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Βογιατζής Γιώργος
Αποτελεί ο ΕΟΠΥΥ απάντηση στο ζήτημα της υγειονομικής μεταρρύθμισης;

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Γεωργακόπουλος Κώστας
Μάχιμη Ιατρική - Διαχείριση ιατρικού δυναμικού και οικονομικών πόρων

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Θεοδώρου Μάμας
Υπογράφοντας συμβόλαιο με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας: Όροι και προϋποθέσεις για τους προμηθευτές υπηρεσιών ΠΦΥ

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Θηραίος Λευτέρης
Μονάδες ΠΦΥ του ΕΣΥ: Μια πρόταση οργανωτικής και λειτουργικής ανασυγκρότησης

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κοντοζαμάνης Βασίλης
Φαρμακευτική περίθαλψη στο πλαίσιο του ΕΟΠΥΥ

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κυριόπουλος Γιάννης
H Αναζήτηση της αποδοτικότητας ως προϋπόθεση της υγειονομικής ανάπτυξης: από τα Ταμεία και τον ΕΟΠΥY στα Ολοκληρωμένα Δίκτυα Υγείας

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Λιονής Χρήστος
Μια πρόταση ανάπτυξης ενός λειτουργικού υποδείγματος για την ανασυγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ελλάδα

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μερκούρης Μποδοσάκης-Πρόδρομος
Θέσεις της ΕΛΕΓΕΙΑ για τις απαραίτητες ανατροπές στο ελληνικό σύστημα υγείας

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Παπανικολάου Νίκος
Ηγούμενοι και καθοδηγούμενοι για τη βελτίωση οργανισμών και υπηρεσιών στην Υγεία

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Σκρουμπέλος Αναστάσης
Προσεγγίζοντας την ισότητα και την αποδοτικότητα στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Σουλιώτης Κυριάκος
Ο ΕΟΠΥΥ ως μέσο για την επίλυση του οικονομικού προβλήματος του υγειονομικού τομέα στην Ελλάδα: Προϋποθέσεις και παραδοχές.

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Αθανασάκης Κώστας
Προς ένα υπόδειγμα ανασυγκρότησης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Βογιατζής Γιώργος
Αποτελεί ο ΕΟΠΥΥ απάντηση στο ζήτημα της υγειονομικής μεταρρύθμισης;

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Θεοδώρου Μάμας
Υπογράφοντας συμβόλαιο με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας: Όροι και προϋποθέσεις για τους προμηθευτές υπηρεσιών ΠΦΥ

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κοντοζαμάνης Βασίλης
Φαρμακευτική περίθαλψη στο πλαίσιο του ΕΟΠΥΥ

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Λιονής Χρήστος
Μια πρόταση ανάπτυξης ενός λειτουργικού υποδείγματος για την ανασυγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ελλάδα

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Σκρουμπέλος Αναστάσης
Προσεγγίζοντας την ισότητα και την αποδοτικότητα στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Αγγουράς Βασίλειος
Το μνημόνιο ως εργαλείο μεταρρύθμισης: προκλήσεις και παραλείψεις

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ανδριώτη Δέσποινα
Το ανθρώπινο δυναμικό ως αναπτυξιακή συνιστώσα

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Γερασόπουλος Μάρκος
Η διαχείριση των καινοτόμων φαρμάκων

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Καραμπλή Ελευθερία
Συστήματα αποζημίωσης του φαρμάκου

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Λιονής Χρήστος
Στρατηγική απεμπλοκής των νοσοκομείων από την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & πρωτόκολλα διαχείρισης ασθενών

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ολλανδέζος Μάρκος
Φαρμακευτική πολιτική: Η αποτελεσματικότητα των φαρμακευτικών υπηρεσιών υπό το πρίσμα των περικοπών

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Πάβη Ελπίδα
...γεννηθήτω ελληνικά DRGs, και εγένετο ΚΕΝ

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Παλάκα Ειρήνη
Εξέλιξη της φαρμακευτικής δαπάνης: Τελευταία δεδομένα

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ρελάκης Γιάννης
Ομοιογενείς Διαγνωστικές Κατηγορίες (DRGs): Το εγχείρημα της κοστολόγησης στο Ελληνικό Σύστημα Υγείας

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Σισσούρας Άρης
Οι προτάσεις της επιτροπής των ‘Σοφών’

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Σκρουμπέλος Αναστάσης
Η αποδοτικότητα των δρομολογημένων μεταρρυθμίσεων του νοσοκομειακού τομέα

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Σουλιώτης Κυριάκος
Η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος περίθαλψης

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Στουρνάρας Γιάννης
Η ελληνική οικονομία: τα προβλήματα και οι ευκαιρίες

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Δρέττα Αθηνά
Η διαχείριση της φαρμακευτικής δαπάνης σε συνθήκες «Μνημονίου»

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Καρόκης Αντώνης
Τεχνικές και μέθοδοι τιμολόγησης στη φαρμακευτική δαπάνη

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μανιαδάκης Νίκος
Εξελίξεις και προοπτικές του προγράμματος περιστολής της υγειονομικής δαπάνης

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μανιός Νίκος
Το σύστημα υγείας: μια ριζοσπαστική οπτική

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μητράκος Θεόδωρος
Οι επιπτώσεις της τρέχουσας οικονομικής κρίσης στους κοινωνικούς δείκτες και την κοινωνική συνοχή

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μυλωνά Κατερίνα
Οι θέσεις των stakeholders στην τιμολόγηση του φαρμάκου

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Οικονομίδου Ρένα
Η χρήση γενοσήμων στην πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ολλανδέζος Μάρκος
Ποσοτικές εκτιμήσεις για τον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Πενταφράγκας Βασίλης
Η εισαγωγή της δραστικής ουσίας στη συνταγογράφηση

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Σκρουμπέλος Αναστάσης
Προβλέψεις «Μνημονίου» για την υγεία και τη φαρμακευτική περίθαλψη

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Σουλιώτης Κυριάκος
Εξέλιξη του προγράμματος περιστολής της υγειονομικής δαπάνης

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τούντας Γιάννης
Φάρμακο και φαρμακευτική πολιτική σε συνθήκες οικονομικής κρίσης

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Φρουζής Κωνσταντίνος
Επιπτώσεις από την περιστολή της φαρμακευτικής δαπάνης

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Αθανασάκης Κώστας
Η επίδραση της αύξησης της συμμετοχής στο κόστος στη συμμόρφωση των ασθενών: εστίαση στους ασυμπτωματικούς χρόνιους ασθενείς

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Βερναδάκη Άντζελα
Διαχείριση ασθενών με αυτοάνοσα νοσήματα: η περίπτωση της ρευματοειδούς αρθρίτιδας

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Γελαστοπούλου Ελένη
Το φορτίο της νοσηρότητας των χρονίων νοσημάτων στην Ελλάδα

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Θηραίος Λευτέρης
Επίπτωση και επιπολασμός των χρονίων νοσημάτων και κλινική διαχείριση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Καραμπλή Ελευθερία
Η αποτελεσματική κλινική διαχείριση ως προϋπόθεση της θετικής έκβασης των νοσημάτων

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κυριόπουλος Γιάννης
Το αξιακό φορτίο και η πολιτική επικαιρότητα της Διακήρυξης της Alma-Ata

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Λιονής Χρήστος
Τα χρόνια νοσήματα στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μποσκόπουλος Πάρις
Προγράμματα στήριξης ασθενών

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μυλωνά Κατερίνα
Οικονομική κρίση και χρόνια νοσήματα

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Πάβη Ελπίδα
Αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα στην πρόληψη των χρονίων νοσημάτων

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Παπαγεωργίου Άννα
Παγκόσμια στρατηγική για την πρόληψη και τον έλεγχο των μη μεταδιδόμενων νοσημάτων

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Σκρουμπέλος Αναστάσης
Προτάσεις για την αναδιοργάνωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας: Δίκτυα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Φρουζής Κωνσταντίνος
Η φαρμακευτική πολιτική στα χρόνια νοσήματα

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Knudsen Mette
Η εμπειρία της Δανίας: έμφαση στην ΠΦΥ (The Danish experience: emphasis on Primary Health Care)

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Αθανασάκης Κώστας
Χρηματοδοτική βάση του ΕΟΠΥΥ: μια απόπειρα διευρυμένης προσέγγισης

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Αποστολίδης Πασχάλης
Υπάρχει λύση προς την ορθή χρήση συμβατικών και καινοτόμων φαρμάκων για ίση και αποτελεσματική πρόσβαση των ασθενών στις θεραπείες τους;

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Βαφειάδης Ιωάννης
Οργανωτική και διοικητική αναδιάρθρωση των υπηρεσιών υγείας ΕΟΠΥΥ

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Βουδούρης Γεράσιμος
Υπάρχει προοπτική για τον ΕΟΠΥΥ;

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κοντός Δημήτρης
Ο ΕΟΠΥΥ σήμερα και κυρίως στο μέλλον

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κυριόπουλος Γιάννης
Τα προαπαιτούμενα μιας παραγωγικής συζήτησης για τον ΕΟΠΥΥ

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κωνσταντοπούλου Θωμαϊς
Εξατομικευμένη θεραπεία: Η αξία της για ασθενείς και το σύστημα υγείας

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Λιονής Χρήστος
Η επιστημονικότητα και η επικαιρότητα της ΠΦΥ

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Λίτσα Παναγιώτα
Φαρμακευτική πολιτική του ΕΟΠΥΥ

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μερκούρης Μποδοσάκης-Πρόδρομος
Διακήρυξη της Alma Ata: Μπορεί η ΠΦΥ και ο ΕΟΠΥΥ να συνυπάρξουν;

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μυλωνά Κατερίνα
Η πρόκληση της φαρμακευτικής καινοτομίας κατά το σχεδιασμό της φαρμακευτικής πολιτικής

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Οικονόμου Όλγα
Η φαρμακευτική πολιτική ως εργαλείο παροχής ποιοτικής φαρμακευτικής φροντίδας στον ασθενή

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Σκρουμπέλος Αναστάσης
H πρωτοβάθμια φροντίδα ως «πύλη εισόδου» των διαρθρωτικών αλλαγών στην υγεία

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Σουλιώτης Κυριάκος
Προς τη μεταρρύθμιση της ΠΦΥ στην Ελλάδα: αξιολόγηση των επιλογών

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Αγγελίδης Παντελής
Η ψηφιακή τεχνολογία στην υγεία και τις υπηρεσίες υγείας: mhealth

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Αποστολίδης Πασχάλης
Η καινοτομία στην υγεία: η προστιθέμενη αξία της για την υγεία και την οικονομία

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Βογιατζής Γιώργος
Προκλινική ανάπτυξη φαρμάκων: τα θεμέλια της οικονομικής επέκτασης

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Γεωργίου Βαγγέλης
Βιοϊατρική τεχνολογία και κλινική πράξη: Quo vadis?

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Καγγελίδης Κωστής
Καινοτομία στην πληροφορική και την υγεία: Η προοπτική μιας επωφελούς συνεργασίας

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κατσίκης Βαγγέλης
Η τεχνολογική υποστήριξη της κλινικής διαγνωστικής στην πρωτοβάθμια φροντίδα: διαρθρωτικές αλλαγές και ανάπτυξη

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κούβελας Δημήτρης
Πολιτική φαρμάκου: θεραπευτικά πρωτόκολλα ή εξορθολογισμός συνταγογράφησης;

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κυριόπουλος Γιάννης
Ανιχνεύοντας την καμπύλη Preston: η επαλληλία υγείας και ανάπτυξης

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Λιονής Χρήστος
Ποια Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας χρειάζεται μια χώρα σε κρίση: διερευνώντας τα χαρακτηριστικά της στη χώρα μας

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μανιαδάκης Νίκος
Μετά το μνημόνιο: υγειονομική μεταρρύθμιση και ανάπτυξη

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Νεκτάριος Μιλτιάδης
ΣΔΙΤ στην υγεία και αναπτυξιακές προοπτικές

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Πενταφράγκας Βασίλης
Η αναπτυξιακή διάσταση της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας: τάσεις και προοπτικές

Αναζήτηση παρουσίασης